Asesanasto

Asesanasto

Asesanasto
Asesanasto

Asesanasto Suomi-Ruotsi-Englanti-Saksa-Venäjä

SUOMI - ENGLANTI
   
A  
ampua shoot
ampua ohi miss
ampuja Shot, shooter
ampuma-ase firearm
ampumaetäisyydellä within range
ampumaetäisyyden ulkopuolella out of range
ampumaharjoittelu practice shooting
ampumalava high-seat
ampumarata shooting ground
ampumasuunta shooting direction
ampumatarvikkeet ammunition
ase firearm, arm, weapon
asekotelo gun-case
automaattiase automatic weapon
   
E  
ejektori ejector
ennakko forward allowance
etutuki fore-end
etuveto douple-pull
etäisyys distance
   
H  
hajonta (haulien) spread
hajonta (osumien) drift
hana hammer
hanallinen ase hammer-gun
hauli (yksittäinen) pellet
haulikko shotgun
haulikkoammunta shotgun shooting
haulikkorihla rifle-shotgun
haulikoko shot size
haulikontäyteinen rifled slug
hauliparvi shot column
haulipatruuna shotgun cartridge
haulipiippu shotgun barrel
haulit shot
hihnalenkki sling swivel
hirvimerkki elk shooting badge
hirvirata elk shooting range
hiusristikko crosshair
hylsy cartridge case
hylsyn pituus case lenght
   
I  
ilman tukea off hand
iskuenergia force of impact
iskuri striker, firing pin
iskurinjousi main spring
iskurinmutteri striker screw
   
K  
kaksipiippuinen double-barrelled
kaksoisosuma right and left, under and over
kaliiberi, väljyys calibre, bore, gauge
kantohihna shoulder trap, gun sling
kantolupa firearms certificate
kantomatka range
keskussytytys centre-fire cartridge
kiekkoammunta clay pigeon shooting
kiekkolinko clay-bird catapult
kielletty ampumasuunta prohibited shooting angle
kiikari binoculars
kiikaritähtäin rifle scope, scope sight
kimmoke ricochet
kimmota ricochet
kisko (barrel) rib
kivääri gun, rifle
koeammunta test shooting
koeampua try (a gun)
   
L  
laajeneva luoti expanding bullet
ladata load
ladata uudelleen reload
lataamaton unloaded
lataus load
laukaista discharge
laukaisu discharge
laukaus shot
laukeamaton missfire
lentorata trajectory
levitä (luodista) mushroomed
liipaisin trigger
liipaisinkaari trigger-guard
liipaista squeeze the trigger
lipas magazine
lukko lock
lukko auki open bolt
lukkorunko action
lukonkampi (locking) lever
lukonkehys (sylinterilukon) receiver
luodikko rifle
luoti bullet
luotipatruuna rifle cartridge
luotipiippu barrel
lyijyhauli lead shot, pellet
lyijykärkiluoti soft-pointed bullet
lyijyluoti lead bullet
lähtöenergia muzzle energy
lähtönopeus muzzle velocity
läpäisyvoima penetrating power
   
M  
maaliinammunta target shooting
maalitaulu target
makasiiniluodikko repeating rifle
muovihylsy plastic case
mustaruuti black powder
   
N  
nalli primer, detonator
napakymppi hit the bull´s eye
nopeus velocity
   
O  
objektiivi lens
ohilaukaus miss
okulaari ocular
osuma hit
osumakohta point of impact
osumakuvio pattern
   
P  
pahvihylsy paper case
patruuna cartridge
patruunalaukku cartridge bag
patruunansyöttöjousi carrier spring, feeder spring
patruunapesä chamber
patruunavyö cartridge-belt
perälevy butt-plate, recoil-pad
piippu barrel
piipunräjähdys barrel burst
piipunsuu muzzle
piipunsuun suojus muzzle cap
piipunvalitsin switch lever
pistooli pistol
pistooliperä pistol grip
poikkeama (luodin) deviation
poistaa patruuna unload
poraus bore
puhdistusharja barrel-cleaning brush
puhdistuspuikko cleaning rod
puhdistustukko cleaning wad
puhdistusvälineet cleaning kit
pumpputoiminen ase pump gun
puolivaippaluoti sof-pointed bullet
pylväs (kiikarissa) post
päällekkäispiippuinen haulikko over-and-under-shotgun
päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko over-and-under-rifle
   
R  
rautahauli, teräshauli steel shot
reikäpääluoti hollow-pointed bullet
reikätähtäin peep sight
rekyyli recoil
rekyylivaimennin recoil brake
reunasytytyspatruuna rim-fire cartridge
revolveri revolver
rihla groove
rihlaamaton smooth bore
rihlannousu degree of twist
rihlaus rifling
riistamaali gamer target
rinnakkaispiippuinen side-by-side gun
rinnakkaispiippuinen haulikko shotgun
rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko double-barrelled rifle
ruuti powder
   
S  
savikiekko clay pigeon
savuton ruuti smokeless powder
sinistää blue
sisäpiippu insert barrel
sivulukko sidelock
skeet-ammunta skeetshooting
sovittaa perä adjust
supistus, poraus choke
¼-suppea quarter choke
½-suppea half choke
¾-suppea modified choke
suurennus magnification
sylinterilukko bolt
sylinteriporaus cylinder bore
sytytys ignition
   
T  
taitettu haulikko broken gun
taittaa haulikko break the gun
taittuva ase tip-up arm
takaaladattava breechloader
tarkkuuttaa zero-in, sight-in
teräväkärkinen luoti sharp-pointed bullet
trap-ammunta trap shooting
trap-haulikko pidgeon gun
tuki (aseelle) rest
tukinkaula grip
tukki stock
tähdätä aim, point
tähtäimet sights
tähtäin (rear) sight
tähtäyslinja line of sight
täyssuppea full choke
täystukkinen full stock
täysvaippaluoti solid (jacketed) bullet
   
U  
ulosvetäjä extractor
   
V  
vahingonlaukaus accidental shot
vaihtopiippu interchangeable barrel
vaippaluoti jacketed bullet
valmistusnumero serial number
valovoima brightness
varmistaa put on safety
varmistettu safe, on safety
varmistin safety catch
varmistin pois release the safety
varmuusetäisyys security distance
veitsi knife
ventiloitu kisko ventilated rib
virittää cock
välitulppa wad
   
Y  
yksiliipasiminen single-trigger
   
Ä  
äänenvaimennin silencer

 

 

SUOMI-RUOTSI
   
A  
ampua skjuta
ampua ohi bomma
ampuja skytt
ampuma-ase skjutvapen
ampumaetäisyydellä inom skotthåll
ampumaetäisyyden ulkopuolella utom skotthåll
ampumaharjoittelu övningsskjutning
ampumalava skjutlave
ampumarata skjutbana
ampumasuunta skjutrikting
ampumatarvikkeet ammunition
ase vapen
asekotelo gevärsfodral
automaattiase automatvapen
   
E  
ejektori ejektor, utkastare
ennakko framförhållning
etutuki framstock, förstock
etuveto tryckpunkt
etäisyys avstånd
   
H  
hajonta (haulien) spridning
hajonta (osumien) avdrift
hana hane
hanallinen ase hangevär
hauli (yksittäinen) hagelkorn
haulikko hagelbössa
haulikkoammunta hagelskytte
haulikkorihla bockbüchsflinte
haulikoko hagelstorlek
haulikontäyteinen brennekekula
hauliparvi hagelkärve
haulipatruuna hagelpatron
haulipiippu hagelpipa
haulit hagel
hihnalenkki rembygel
hirvimerkki älgskyttemärke
hirvirata älgskyttebana
hiusristikko hårkors
hylsy patronhylsa
hylsyn pituus hylslängd
   
I  
ilman tukea frihand
iskuenergia anslagsenergi
iskuri tändstift
iskurinjousi slagfjäder
iskurinmutteri tändstiftsmutter
   
K  
kaksipiippuinen dubbelpipig
kaksoisosuma doublé
kaliberi, väljyys kaliber
kantohihna bössrem
kantolupa vapenlicens
kantomatka räckvidd, skottvidd
keskussytytys centralantändning
kiekkoammunta lerduveskytte
kiekkolinko kastmaskin
kielletty ampumasuunta förbjuden skjutriktning
kiikari kikare
kiikaritähtäin kikarsikte
kimmoke rikoschett
kimmota rikoschettera
kisko spång
kivääri gevär
koeammunta skjutprov
koeampua provskjuta
   
L  
laajeneva luoti expanderande kula
ladata ladda
ladata uudelleen ladda om
lataamaton oladdad
lataus laddning
laukaista avfyra
laukaisu avfyring
laukaus skott
laukeamaton klick
lentorata ballistisk bana
levitä (luodista) stukad
liipaisin avtryckare
liipaisinkaari varbygel
liipaista krama av
lipas magasin
lukko lås
lukko auki öppen mekanism
lukkorunko baskyl
lukonkampi låsarm
lukonkehys (sylinterilukon) låda
luodikko studsare
luoti kula
luotipatruuna kulpatron
luotipiippu kulpipa
lyijyhauli blyhagel
lyijykärkiluoti blyspetskula
lyijyluoti blykula
lähtöenergia utgångsenergi
lähtönopeus utgångshastighet
läpäisyvoima genomslagskraft
   
M  
maaliinammunta målskjutning
maalitaulu måltavla
makasiiniluodikko repeterstudsare
muovihylsy plasthylsa
mustaruuti svartkrut
   
N  
nalli tändhatt
napakymppi träffa mitt i prick
   
O  
nopeus hastighet
objektiivi objektiv
ohilaukaus bomskott
okulaari okular
osuma träff
osumakohta träffläge
osumakuvio träffbild
   
P  
pahvihylsy papphylsa
patruuna patron
patruunalaukku patronväska
patruunansyöttöjousi patronförarefjäder
patruunapesä patronläge
patruunavyö patronbälte
perälevy kolvkappa
piippu pipa, lopp
piipunräjähdys pipsprängning
piipunsuu mynning
piipunsuun suojus mynningsskydd
piipunvalitsin omkopplare, pipväljare
pistooli pistol
pistooliperä pistolgrepp
poikkeama (luodin) avvikelse
poistaa patruuna göra patron ur
poraus borrning
puhdistusharja rengöringsborste
puhdistuspuikko läskstång
puhdistustukko blånor
puhdistusvälineet rengöringssats
pumpputoiminen ase pumpgevär
puolivaippaluoti halvmantelkula
pylväs (kiikarissa) stolpe
päällekkäispiippuinen haulikko bockhagelbössa
päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko bockdubbelstudsare
   
R  
rautahauli, teräshauli stålhagel
reikäpääluoti hålspetskula
reikätähtäin diopter
rekyyli rekyl
rekyylinvaimennin rekylbroms
reunasytytyspatruuna kantantändningspatron
revolveri revolver
rihla räffla
rihlaamaton slätborrad pipa
rihlannousu räffelstigning
rihlaus räffling
riistamaali viltmåltavla
rinnakkaispiippuinen side-by-side-vapen
rinnakkaispiippuinen haulikko dubbelbössa
rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko dubbelstudsare
ruuti krut
   
S  
savikiekko lerduva
savuton ruuti röksvagt krut
sinistää blånera
sisäpiippu instickspipa
sivulukko sidolås
skeet-ammunta skeetskytte
sovittaa perä tillpassa
supistus, poraus choke, trångborrning
¼ -suppea ¼ choke
½ -suppea ½ choke
¾ -suppea ¾ choke
sylinteriporaus cylinderborrning
sytytys tändning
   
T  
taitettu haulikko brutet gevär
taittaa haulikko bryta vapen
taittuva ase brytmekanismvapen
takaaladattava bakladdare
tarkkuuttaa inskjuta, skjuta in
teräväkärkinen luoti spetskula
trap-ammunta trapskytte
trap-haulikko trap-bössa
tuki (aseelle) stöd
tukinkaula kolvhals
tukki kolv, stock
tähdätä rikta, sikta
tähtäimet riktmedel
tähtäin sikte
tähtäyslinja visirlinje
täyssuppea 1/1 choke
täystukkinen helstock
täysvaippaluoti helmantelkula
   
U  
ulosvetäjä utdragare
   
V  
vahingonlaukaus vådaskott
vaihtopiippu utbytbar pipa
vaippaluoti mantlad kula
valmistusnumero tillverkningsnummer
valovoima ljusstyrka
varmistaa säkra
varmistettu säkrad
varmistin säkring
varmistin pois osäkra
varmuusetäisyys säkerhetsavstånd
veitsi kniv
ventiloitu kisko ventilerad spång
virittää spänna
välitulppa förladdning
   
Y  
yksiliipaisiminen enkelavtryck
   
Ä  
äänenvaimennin ljuddämpare

 

 

SUOMI - SAKSA  
   
A  
ampua schiessen
ampua ohi fehlen, vorbeischiessen
ampuja Schütze m
ampuma-ase Feuerwaffe f
ampumaetäisyydellä in Schussweite f
ampumaetäisyyden ulkopuolella ausser Schussweite f
ampumaharjoittelu Übungs schiessen n
ampumalava Hochsitz m
ampumarata Schiesstand m
ampumasuunta Schussrichtung f
ampumatarvikkeet Munition f
ase Waffe f
asekotelo Waffenfutteral n
automaattiase Selbstlader m
   
E  
ejektori Auswerfer m
ennakko Vorhalten n
etutuki Vorderschaft m
etuveto Druckpunkt m
etäisyys Entfernung f
   
H  
hajonta (haulien) Streuung f
hajonta (osumien) Abweichung f
hana Hahn m
hanallinen ase Hahngewehr n
hauli (yksittäinen) Schrotkorn n
haulikko Flinte f
haulikkoammunta Schrotchiessen n
haulikkorihla Bockbüchsflinte f
haulikoko Schrotstärke f
haulikontäyteinen Flintenlaufgeschoss n
hauliparvi Schrotgarbe f
haulipatruuna Schrotpatrone f
haulipiippu Schrotlauf m
haulit Schrot n
hihnalenkki Riemenbügel m
hirvimerkki Elchschiessabzeichen
hirvirata Elchschiesstand m
hiusristikko Fadenkreuz n
hylsy Hülse, Patronenhülse f
hylsyn pituus Hülsenlänge f
   
I  
ilman tukea freihändig
iskuenergia Auftreffwucht f
iskuri Schlagbolzen m
iskurinjousi Schlagfeder f
iskurinmutteri Schlagbolzenmutter f
   
K  
kaksipiippuinen doppelläufig
kaksoisosuma Dublette f
kaliberi, väljyys Kaliber n
kantohihna Riemen, Waffenriemen m
kantolupa Waffenbesitzkarte f
kantomatka Tragweite f
keskussytytys Zentralzündung f
kiekkoammunta Tontaubenschiessen n
kiekkolinko Wurfmaschine f
kielletty ampumasuunta verbotene Schussrichtung f
kiikari Feldstrecher m
kiikaritähtäin Zielfernrohr n
kimmoke Prallschuss m
kimmota abrallen
kisko Laufschiene f
kivääri Gewehr n
koeammunta Probeschiessen n
koeampua einchiessen
   
L  
laajeneva luoti Expansionsgeschoss n
ladata laden
ladata uudelleen nachladen
lataamaton ungeladen
lataus Ladung f
laukaista feuern
laukaisu Feuern, Abdrücken n
laukaus Schuss m
laukeamaton Versager m
lentorata Flugbahn f
levitä (luodista) zerquetscht
liipaisin Abzug m
liipaisinkaari Abzugsbügel m
liipaista abziehen
lipas Magazin n
lukko Verschluss m
lukko auki geöffneter Verschluss m
lukkorunko Basküle f
lukonkampi Verschlusshebel m
lukonkehys (sylinterilukon) Kammerehülse f
luodikko Stutzen m
luoti Kugel f
luotipatruuna Büchsenpatrone f
luotipiippu Büchsenlauf m
lyijyhauli Bleischrot n
lyijykärkiluoti Teilmantelgeschoss n
lyijyluoti Bleigeschoss n
lähtöenergia Anfangsenergie f
lähtönopeus Anfangsgeschwindigkeit f
läpäisyvoima Durchschlagskraft f
   
M  
maaliinammunta Scheibenschiessen n
maalitaulu Zeilscheibe f
makasiiniluodikko Repetierbüchse f
muovihylsy Plastikhülse f
mustaruuti Schwarzpulver
   
N  
nalli Zündhütchen n
napakymppi ins Schwarze treffen
   
O  
objektiivi Objektiv n
ohilaukaus Fehlschuss m
okulaari Okular n
osuma Treffer m
osumakohta Sitz des Schusses
osumakuvio Trefferbild n
   
P  
pahvihylsy Papphülse f
patruuna Patrone f
patruunalaukku Patronentasche f
patruunansyöttöjousi Zubringerfeder f
patruunapesä Patronenlager n
patruunavyö Patronengürtel n
perälevy schaftkappe f
piippu Lauf m
piipunräjähdys Laufsprengung f
piipunsuu Laufmündung f
piipunsuun suojus Mündungsschoner m
piipunvalitsin Umschaltschieber m
pistooli Pistole f
pistooliperä Pistolengriff m
poikkeama (luodin) Abweichung f
poistaa patruuna entladen
poraus Bohrung f
puhdistusharja Reiningunsbürste f
puhdistuspuikko Putzstock m
puhdistustukko Werg n
puhdistusvälineet Reinigungs gerät n
pumpputoiminen ase Pumpgewehr n
puolivaippaluoti Teilmantelgeschoss n
pylväs (kiikarissa) Zieltachel m
päällekkäispiippuinen haulikko Bockdoppelflinte f
päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko Bockdobbelbüchse f
   
R  
rautahauli, teräshauli Weicheisenschrot n
reikäpääluoti Hohlspitzgeschoss n
reikätähtäin Diopter m
rekyyli Rückstoss m
rekyylivaimennin Rückstossbremse f
reunasytytyspatruuna Randfeuerpatrone f
revolveri Revolver m
rihla Zug, Drall m
rihlaamaton Glattbohrung f
rihlannousu Drallsteigung f
rihlaus Drall m
riistamaali Wildscheibe f
rinnakkaispiippuinen Querwaffe f
rinnakkaispiippuinen haulikko Doppelflinte f
rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko Doppelbüchse f
ruuti Pulver n
   
S  
savikiekko Tontaube f
savuton ruuti rauchloses Pulver
sinistää brünieren
sisäpiippu Einstecklauf m
sivulukko Seitenschloss n
skeet-ammunta Skeet, Turmtaubenschiessen n
sovittaa perä anpassen
supistus, poraus Würgerbohrung f
¼-suppea schwache Würgerbohrung
½-suppea mittlere Würgerbohrung
¾-suppea starke Würgerbohrung
suurennus Vergrösserung f
sylinterilukko Kammerverschluss m
sylinteriporaus Zylinderbohrung f
sytytys Zündung f
   
T  
taitettu haulikko abgekippter Lauf m
taittaa haulikko öffnen
taittuva ase Kipplaufwaffe f
takaaladattava Hinterlader m
tarkkuuttaa einchiessen
teräväkärkinen luoti Spitzgechoss n
trap-ammunta Trapschiessen n
trap-haulikko Tontaubenflinte f
tuki (aseelle) Auflage f
tukinkaula Kolbenhals m
tukki Kolben, Schaft m
tähdätä zielen
tähtäimet Visiereinrichtung f
tähtäin Visier n, Kimme f
tähtäyslinja Visierlinie f
täyssuppea volle Würgerbohrung
täystukkinen Ganzschaft m
täysvaippaluoti Vollmantelgeschoss m
   
U  
ulosvetäjä Auszieher m
   
V  
vahingonlaukaus fahrlässiger Schuss m
vaihtopiippu Wechsellauf m
vaippaluoti Mantelgeschoss n
valmistusnumero Herstellungsnummer f
valovoima Lichtstärke f
varmistaa sichern
varmistettu gesichert
varmistin Sicherung f
varmistin pois entsichern
varmuusetäisyys Sicherheitsabstand m
veitsi Messer n
ventiloitu kisko ventilierte Laufschiene f
virittää spannen
välitulppa Propfen m
   
Y  
yksiliipaisiminen einabzug m
   
Ä  
äänenvaimennin Schalldämpfer m

 

 

SUOMI - VENÄJÄ
   
A  
ampua strelját
ampua ohi promahnútsja
ampuja strelók
ampuma-ase ognestrélnoje orúzhije
ampumaetäisyydellä v predélah dálnosti strelbý
ampumaetäisyyden ulkopuolella vne dosjagájemosti ognjá
ampumaharjoittelu uprazhnénija v strelbé
ampumalava ploshchádka dlja strelbý
ampumarata strélbishche, tir
ampumarata tir
ampumasuunta napravlénije ognjá
ampumatarvikkeet bojepripásy
ampumatarvikkeet ognepripásy
ase orúzhije
asekotelo chehól
automaattiase avtomatícheskoje orúzhije
   
E  
ejektori ezhéktor
ennakko uprezhdénije
etutuki perédnjaja opóra
etuveto spusk kurká vperjód
etäisyys dálnost
etäisyys distántsija
etäisyys rastojánije
   
H  
hajonta, haulien ósyp
hajonta, osumien derivátsija
hana, liipaisin kurók
hanallinen ase snabzhónnyj kurkóm orúzhije
hauli drobínka
haulikko gladkostvólnoje ruzhjó
haulikko drobovík
haulikkoammunta strelbá iz droboviká
haulikkorihla nareznój drobovík
haulikoko razmér dróbi
haulikontäyteinen ruzhéinaja púlja
hauliparvi snop dróbi
haulipatruuna patrón dlja droboviká
haulipiippu stvol droboviká
haulit drob
hihnalenkki, kantohihna remén
hirvimerkki znachók po strelbé na lósja
hirvirata strelbíshche dlja strelbý na lósja
hiusristikko okuljárnaja nit
hylsy patrónnaja gílza
hylsyn pituus dlina gílzy
   
I  
ilman tukea bez opóry
iskuenergia síla udára
iskuri udárnik
iskurinjousi bojevája pruzhína
iskurinmutteri gájka udárnika
   
K  
kaksipiippuinen dvustvólnyj
kaksoisosuma dublét
kaliberi, väljyys kalíbr
kantolupa razreshénije na právo noshénija orúzhija
kantomatka dálnost strelbý
kantomatka distántsija výstrela
keskussytytys tsentrálnoje zazhigánije
kiekkoammunta strelbá po tarélochkam
kiekkolinko katapúlta dlja tarélochek
kiekkolinko metátelnaja mashína dlja tarélochek
kielletty ampumasuunta zapreshchónnoje napravlénije strelbý
kiikari binókl
kiikaritähtäin optícheskij pritsél
kimmoke rikoshét
kimmota otskochít rikoshétom
kimmota rikoshetírovat
kisko pritsélnaja plánka
kivääri ruzhjó
kivääri ruzhjó
koeammunta ispytátelnaja strelbá
koeampua popróbovat orúzhije
   
L  
laajeneva luoti rashirjájushchajasja púlja
ladata zarjazhát
ladata uudelleen perezarjazhát
lataamaton nezarjázhennyj
lataus zarjazhánije
laukaista výpustit zarjád
laukaista výstrelit
laukaisu výstrel iz orúzhija
laukaus výstrel
laukeamaton perebój zazhigánija
laukeamaton própusk vspýshki
lentorata trajektórija
levitä (luodista) zaminát (púlju)
levitä (luodista) sminát (púlju)
liipaisin gashétka
liipaisin spuskovój krjuchók
liipaisinkaari spuskovája skobá
liipaista spuskát kurók
lipas magazín
lukko zamók
lukko zatvór
lukko auki zamók otkrýt
lukkorunko kórpus zatvóra
lukonkampi rychág zatvóra
lukonkehys, patruunapesä stvólnaja koróbka
luodikko nareznóje ruzhjó
luoti púlja
luotipatruuna patrón púli
luotipiippu, piippu stvol
lyijyhauli svintsóvaja drob
lyijykärkiluoti púlja so svintsóvym nakonéchnikom
lyijyluoti svintsóvaja púlja
lähtöenergia nachálnaja síla
lähtönopeus nachálnaja skorost
läpäisyvoima probivnája síla
   
M  
maaliinammunta strelbá v tsel
maaliinammunta strelbá po mishénjam
maalitaulu mishén
maalitaulu tsel
makasiiniluodikko magazínka
makasiiniluodikko magazínnoje ruzhjó
muovihylsy plastmássovaja gílza
mustaruuti chórnyj póroh
   
N  
nalli kápsjul
nalli pistón
napakymppi prjamóje popadánije v tsel
nopeus skórost
   
O  
objektiivi objéktiv
ohilaukaus prómah
okulaari okuljár
osuma popadánije
osumakohta mésto popadánija
osumakuvio kartína popadánija
   
P  
pahvihylsy kartónnaja gílza
patruuna patrón
patruunalaukku patrónnaja súmka
patruunansyöttöjousi podajúshchaja pruzhína patróna
patruunapesä patrónnik
patruunavyö patrónnaja lénta
perälevy priklád
piipunräjähdys vzryv stvóla
piipunsuu dúlo
piipunsuun suojus kolpachók dlja dúla
piipunvalitsin perekljuchátel stvóla
pistooli pistolét
pistoolinperä rúchka pistoléta
poikkeama (luodin) deviátsija
poikkeama (luodin) otklonénije
poistaa patruuna vynimát patrón
poraus sverlénije
puhdistusharja ochistítelnaja shchótka
puhdistuspuikko shómpol
puhdistustukko ochistítelnyj tampón
puhdistusvälineet ochistítelnyje srédstva
pumpputoiminen ase pómpovoje ruzhjó
puolisuppea polovínnoje suzhénije
puolivaippaluoti púlja s poluobolóchkoj
pylväs (kiikarissa) igolchátyj vizír
päällekkäispiippuinen haulikko bok
päällekkäispiippuinen haulikko drobovík s vertikálnymi stvólami
päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko nareznóje ruzhjó s vertikálnymi stvólami
   
R  
rautahauli, teräshauli stalnája drobínka
reikäpääluoti púlja s otvérstijem
reikätähtäin dióptr
rekyyli otdácha
rekyyli otkát
rekyylivaimennin amortizátor otdáchi
reunasytytyspatruuna patrón s zazhigánijem s bóka
revolveri revolvér
rihla naréz
rihlaamaton gladkostvólnyj
rihlannousu shag naréza
rihlaus narézka
riistamaali mishén s izobrazhénijami díchi
rinnakkaispiippuinen orúzhije s parallélnymi stvolámi
rinnakkaispiippuinen haulikko drobovíks s parallélnymi svtolámi
rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko nareznóje ruzhjó s parallélnymi stvolámi
ruuti póroh
   
S  
savikiekko tarélochka
savuton ruuti bezdýmnyj póroh
sinistää sinít
sisäpiippu vvódnyj stvol
sisäpiippu vstavnój stvol
sivulukko bokovój zatvór
skeet-ammunta sténdovaja strelbá
sovittaa ustanávlivat
supistus suzhénije
¼ suppea chetvertnóje suzhénije
¾ suppea suzhénije na tri chétverti
suurennus uvelichénije
sylinterilukko tsilindrícheskij zatvór
sylinteriporaus tsilindrícheskij spócob sverlénija
sytytys zazhigánije
   
T  
taitettu haulikko slózhennyj drobovík
taittaa haulikko skládyvat drobovík
taittuva ase skládyvajushchejesja orúzhije
takaaladattava zarjazhájushchijsja s kazjónnoj chásti
tarkkuuttaa pristrelját
teräväkärkinen luoti púlja s óstrym nakonéchnikom
trap-ammunta transhéinaja strelbá
trap-haulikko ruzhjó dlja strelbý po tarelóchkam
tuki podpórka
tuki (aseelle) podpórka
tukinkaula shéja lózhy
tukki lózha
tähdätä pritselítsja
tähtäimet pritsélnyje prisposoblénija
tähtäin pritsél
tähtäyslinja línija pritsélivanija
täyssuppea pólnoje suzhénije
täystukkinen tseljó, peredvígajemoje pólnostju
täysvaippaluoti púlja s pólnoj obolóchkoj
   
U  
ulosvetäjä vybrásyvatel
   
V  
vahingonlaukaus nechájannyj výstrel
vaihtopiippu sménnyj stvol
vaippaluoti púlja s obolóchkoj
valmistusnumero zavódskoj nómer
valovoima járkost
varmistaa stávit na predohranítel
varmistettu postávlennyj na predohranítel
varmistin predohranítel
varmistin pois snját s predohranítelja
varmuusetäisyys bezopásnoje rasstojánije
veitsi nozh
ventiloitu kisko rels s véntilem
virittää vzvestí
välitulppa próbka
   
Y  
yksiliipaisiminen odnokurkóvyj
   
Ä  
äänenvaimennin glushítel

 

 

ENGLANTI -SUOMI
   
A  
accidental shot vahingonlaukaus
action lukkorunko
adjust sovittaa perä
aim, point tähdätä
ammunition ampumatarvikkeet
automatic weapon automaattiase
   
B  
barrel burst piipunräjähdys
barrel luotipiippu
barrel piippu
(barrel) rib kisko
barrel-cleaning brush puhdistusharja
binoculars kiikari
black powder mustaruuti
blue sinistää
bolt sylinterilukko
bore poraus
break the gun taittaa haulikko
breechloader takaaladattava
brightness valovoima
broken gun taitettu haulikko
bullet luoti
butt-plate, recoil-pad perälevy
   
C  
calibre, bore, gauge kaliiberi, väljyys
carrier spring, feeder spring patruunansyöttöjousi
cartridge bag patruunalaukku
cartridge case hylsy
cartridge patruuna
cartridge-belt patruunavyö
case lenght hylsyn pituus
centre-fire cartridge keskussytytys
chamber patruunapesä
choke supistus, poraus
clay pigeon savikiekko
clay pigeon shooting kiekkoammunta
clay-bird catapult kiekkolinko
cleaning kit puhdistusvälineet
cleaning rod puhdistuspuikko
cleaning wad puhdistustukko
cock virittää
crosshair hiusristikko
cylinder bore sylinteriporaus
   
D  
degree of twist rihlannousu
deviation poikkeama (luodin)
discharge laukaista
discharge laukaisu
distance etäisyys
double-barrelled kaksipiippuinen
double-barrelled rifle rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko
douple-pull etuveto
drift hajonta (osumien)
   
E  
ejector ejektori
elk shooting badge hirvimerkki
elk shooting range hirvirata
expanding bullet laajeneva luoti
extractor ulosvetäjä
   
F  
firearm, arm, weapon ase
firearm ampuma-ase
firearms certificate kantolupa
force of impact iskuenergia
fore-end etutuki
forward allowance ennakko
full choke täyssuppea
full stock täystukkinen
   
G  
gamer target riistamaali
grip tukinkaula
groove rihla
gun, rifle kivääri
gun-case asekotelo
   
H  
half choke ½-suppea
hammer hana
hammer-gun hanallinen ase
high-seat ampumalava
hit osuma
hit the bull´s eye napakymppi
hollow-pointed bullet reikäpääluoti
   
I  
ignition sytytys
insert barrel sisäpiippu
interchangeable barrel vaihtopiippu
   
J  
jacketed bullet vaippaluoti
   
K  
knife veitsi
   
L  
lead bullet lyijyluoti
lead shot, pellet lyijyhauli
lens objektiivi
line of sight tähtäyslinja
load ladata
load lataus
lock lukko
(locking) lever lukonkampi
   
M  
magazine lipas
magnification suurennus
main spring iskurinjousi
miss ampua ohi
miss ohilaukaus
missfire laukeamaton
modified choke ¾-suppea
mushroomed levitä (luodista)
muzzle cap piipunsuun suojus
muzzle energy lähtöenergia
muzzle piipunsuu
muzzle velocity lähtönopeus
   
O  
ocular okulaari
off hand ilman tukea
open bolt lukko auki
out of range ampumaetäisyyden ulkopuolella
over-and-under-rifle päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko
over-and-under-shotgun päällekkäispiippuinen haulikko
   
P  
paper case pahvihylsy
pattern osumakuvio
peep sight reikätähtäin
pellet hauli (yksittäinen)
penetrating power läpäisyvoima
pidgeon gun trap-haulikko
pistol grip pistooliperä
pistol pistooli
plastic case muovihylsy
point of impact osumakohta
post pylväs (kiikarissa)
powder ruuti
practice shooting ampumaharjoittelu
primer, detonator nalli
prohibited shooting angle kielletty ampumasuunta
pump gun pumpputoiminen ase
put on safety varmistaa
   
Q  
quarter choke ¼-suppea
   
R  
range kantomatka
(rear) sight tähtäin
receiver lukonkehys (sylinterilukon)
recoil brake rekyylivaimennin
recoil rekyyli
release the safety varmistin pois
reload ladata uudelleen
repeating rifle makasiiniluodikko
rest tuki (aseelle)
revolver revolveri
ricochet kimmoke
ricochet kimmota
rifle cartridge luotipatruuna
rifle luodikko
rifle scope, scope sight kiikaritähtäin
rifle-shotgun haulikkorihla
rifled slug haulikontäyteinen
rifling rihlaus
right and left, under and over kaksoisosuma
rim-fire cartridge reunasytytyspatruuna
   
S  
safe, on safety varmistettu
safety catch varmistin
security distance varmuusetäisyys
serial number valmistusnumero
sharp-pointed bullet teräväkärkinen luoti
shoot ampua
shooting direction ampumasuunta
shooting ground ampumarata
Shot, shooter ampuja
shot column hauliparvi
shot haulit
shot laukaus
shot size haulikoko
shotgun barrel haulipiippu
shotgun cartridge haulipatruuna
shotgun haulikko
shotgun rinnakkaispiippuinen haulikko
shotgun shooting haulikkoammunta
shoulder trap, gun sling kantohihna
side-by-side gun rinnakkaispiippuinen
sidelock sivulukko
sights tähtäimet
silencer äänenvaimennin
single-trigger yksiliipasiminen
skeetshooting skeet-ammunta
sling swivel hihnalenkki
smokeless powder savuton ruuti
smooth bore rihlaamaton
sof-pointed bullet puolivaippaluoti
soft-pointed bullet lyijykärkiluoti
solid (jacketed) bullet täysvaippaluoti
spread hajonta (haulien)
squeeze the trigger liipaista
steel shot rautahauli, teräshauli
stock tukki
striker, firing pin iskuri
striker screw iskurinmutteri
switch lever piipunvalitsin
   
T  
target maalitaulu
target shooting maaliinammunta
test shooting koeammunta
tip-up arm taittuva ase
trajectory lentorata
trap shooting trap-ammunta
trigger liipaisin
trigger-guard liipaisinkaari
try (a gun) koeampua
   
U  
unload poistaa patruuna
unloaded lataamaton
   
V  
velocity nopeus
ventilated rib ventiloitu kisko
   
W  
wad välitulppa
within range ampumaetäisyydellä
   
Z  
zero-in, sight-in tarkkuuttaa

 

 

RUOTSI-SUOMI
   
A  
ammunition ampumatarvikkeet
anslagsenergi iskuenergia
automatvapen automaattiase
avdrift hajonta (osumien)
avfyra laukaista
avfyring laukaisu
avstånd etäisyys
avtryckare liipaisin
avvikelse poikkeama (luodin)
   
B  
bakladdare takaaladattava
ballistisk bana lentorata
baskyl lukkorunko
blyhagel lyijyhauli
blykula lyijyluoti
blyspetskula lyijykärkiluoti
blånera sinistää
blånor puhdistustukko
bockbüchsflinte haulikkorihla
bockdubbelstudsare päällekkäispiippuinenkaksoisluodikko
bockhagelbössa päällekkäispiippuinen haulikko
bomma ampua ohi
bomskott ohilaukaus
borrning poraus
brennekekula haulikontäyteinen
brutet gevär taitettu haulikko
bryta vapen taittaa haulikko
brytmekanismvapen taittuva ase
bössrem kantohihna
   
C  
centralantändning keskussytytys
choke, trångborrning supistus, poraus
¼ choke ¼ -suppea
½ choke ½ -suppea
¾ choke ¾ -suppea
1/1 choke täyssuppea
cylinderborrning sylinteriporaus
   
D  
diopter reikätähtäin
doublé kaksoisosuma
dubbelbössa rinnakkaispiippuinen haulikko
dubbelpipig kaksipiippuinen
dubbelstudsare rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko
   
E  
ejektor, utkastare ejektori
enkelavtryck yksiliipaisiminen
expanderande kula laajeneva luoti
   
F  
framförhållning ennakko
framstock, förstock etutuki
frihand ilman tukea
förbjuden skjutriktning kielletty ampumasuunta
förladdning välitulppa
förstorning suurennus
   
G  
genomslagskraft läpäisyvoima
gevär kivääri
gevärsfodral asekotelo
göra patron ur poistaa patruuna
   
H  
hagel haulit
hagelbössa haulikko
hagelkorn hauli (yksittäinen)
hagelkärve hauliparvi
hagelpatron haulipatruuna
hagelpipa haulipiippu
hagelskytte haulikkoammunta
hagelstorlek haulikoko
halvmantelkula puolivaippaluoti
hane hana
hangevär hanallinen ase
hastighet nopeus
helmantelkula täysvaippaluoti
helstock täystukkinen
hylslängd hylsyn pituus
hålspetskula reikäpääluoti
hårkors hiusristikko
   
I  
inom skotthåll ampumaetäisyydellä
inskjuta, skjuta in tarkkuuttaa
instickspipa sisäpiippu
   
K  
kaliber kaliberi, väljyys
kantantändningspatron reunasytytyspatruuna
kastmaskin kiekkolinko
kikare kiikari
kikarsikte kiikaritähtäin
klick laukeamaton
kniv veitsi
kolv, stock tukki
kolvhals tukinkaula
kolvkappa perälevy
krama av liipaista
krut ruuti
kula luoti
kulpatron luotipatruuna
kulpipa luotipiippu
   
L  
ladda ladata
ladda om ladata uudelleen
laddning lataus
lerduva savikiekko
lerduveskytte kiekkoammunta
ljuddämpare äänenvaimennin
ljusstyrka valovoima
låda lukonkehys (sylinterilukon)
lås lukko
låsarm lukonkampi
läskstång puhdistuspuikko
   
M  
magasin lipas
mantlad kula vaippaluoti
mynning piipunsuu
mynningsskydd piipunsuun suojus
målskjutning maaliinammunta
måltavla maalitaulu
   
O  
objektiv objektiivi
okular okulaari
oladdad lataamaton
omkopplare, pipväljare piipunvalitsin
osäkra varmistin pois
   
P  
papphylsa pahvihylsy
patron patruuna
patronbälte patruunavyö
patronförarefjäder patruunansyöttöjousi
patronhylsa hylsy
patronläge patruunapesä
patronväska patruunalaukku
pipa, lopp piippu
pipsprängning piipunräjähdys
pistol pistooli
pistolgrepp pistooliperä
plasthylsa muovihylsy
provskjuta koeampua
pumpgevär pumpputoiminen ase
   
R  
rekyl rekyyli
rekylbroms rekyylinvaimennin
rembygel hihnalenkki
rengöringsborste puhdistusharja
rengöringssats puhdistusvälineet
repeterstudsare makasiiniluodikko
revolver revolveri
rikoschett kimmoke
rikoschettera kimmota
rikta, sikta tähdätä
riktmedel tähtäimet
räckvidd, skottvidd kantomatka
räffelstigning rihlannousu
räffla rihla
räffling rihlaus
röksvagt krut savuton ruuti
   
S  
side-by-side-vapen rinnakkaispiippuinen
sidolås sivulukko
sikte tähtäin
skeetskytte skeet-ammunta
skjuta ampua
skjutbana ampumarata
skjutlave ampumalava
skjutprov koeammunta
skjutrikting ampumasuunta
skjutvapen ampuma-ase
skott laukaus
skytt ampuja
slagfjäder iskurinjousi
slutstycke sylinterilukko
slätborrad pipa rihlaamaton
spetskula teräväkärkinen luoti
spridning hajonta (haulien)
spång kisko
spänna virittää
stolpe pylväs (kiikarissa)
studsare luodikko
stukad levitä (luodista)
stålhagel rautahauli, teräshauli
stöd tuki (aseelle)
svartkrut mustaruuti
säkerhetsavstånd varmuusetäisyys
säkra varmistaa
säkrad varmistettu
säkring varmistin
   
T  
tillpassa sovittaa perä
tillverkningsnummer valmistusnumero
trap-bössa trap-haulikko
trapskytte trap-ammunta
tryckpunkt etuveto
träff osuma
träffa mitt i prick napakymppi
träffbild osumakuvio
träffläge osumakohta
tändhatt nalli
tändning sytytys
tändstift iskuri
tändstiftsmutter iskurinmutteri
   
U  
utbytbar pipa vaihtopiippu
utdragare ulosvetäjä
utgångsenergi lähtöenergia
utgångshastighet lähtönopeus
utom skotthåll ampumaetäisyyden ulkopuolella
   
V  
vapen ase
vapenlicens kantolupa
varbygel liipaisinkaari
ventilerad spång ventiloitu kisko
viltmåltavla riistamaali
visirlinje tähtäyslinja
vådaskott vahingonlaukaus
   
Ä  
älgskyttebana hirvirata
älgskyttemärke hirvimerkki
   
Ö  
öppen mekanism lukko auki
övningsskjutning ampumaharjoittelu

 

 

SAKSA - SUOMI  
   
A  
abgekippter Lauf m taitettu haulikko
abrallen kimmota
Abweichung f hajonta (osumien)
Abweichung f poikkeama (luodin)
abziehen liipaista
Abzug m liipaisin
Abzugsbügel m liipaisinkaari
Anfangsenergie f lähtöenergia
Anfangsgeschwindigkeit f lähtönopeus
anpassen sovittaa perä
Auflage f tuki (aseelle)
Auftreffwucht f iskuenergia
ausser Schussweite f ampumaetäisyyden ulkopuolella
Auswerfer m ejektori
Auszieher m ulosvetäjä
   
B  
Basküle f lukkorunko
Büchsenlauf m luotipiippu
Büchsenpatrone f luotipatruuna
Bleigeschoss n lyijyluoti
Bleischrot n lyijyhauli
Bockbüchsflinte f haulikkorihla
Bockdobbelbüchse f päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko
Bockdoppelflinte f päällekkäispiippuinen haulikko
Bohrung f poraus
brünieren sinistää
   
D  
Diopter m reikätähtäin
Doppelbüchse f rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko
Doppelflinte f rinnakkaispiippuinen haulikko
doppelläufig kaksipiippuinen
Drall m rihlaus
Drallsteigung f rihlannousu
Druckpunkt m etuveto
Dublette f kaksoisosuma
Durchschlagskraft f läpäisyvoima
   
E  
einabzug m yksiliipaisiminen
einchiessen koeampua
einchiessen tarkkuuttaa
Einstecklauf m sisäpiippu
Elchschiessabzeichen hirvimerkki
Elchschiesstand m hirvirata
Entfernung f etäisyys
entladen poistaa patruuna
entsichern varmistin pois
   
F  
Expansionsgeschoss n laajeneva luoti
Fadenkreuz n hiusristikko
fahrlässiger Schuss m vahingonlaukaus
fehlen, vorbeischiessen ampua ohi
Fehlschuss m ohilaukaus
Feldstrecher m kiikari
feuern laukaista
Feuern, Abdrücken n laukaisu
Feuerwaffe f ampuma-ase
Flinte f haulikko
Flintenlaufgeschoss n haulikontäyteinen
Flugbahn f lentorata
freihändig ilman tukea
   
G  
Ganzschaft m täystukkinen
gesichert varmistettu
Gewehr n kivääri
geöffneter Verschluss m lukko auki
Glattbohrung f rihlaamaton
   
H  
Hahn m hana
Hahngewehr n hanallinen ase
Herstellungsnummer f valmistusnumero
Hinterlader m takaaladattava
Hülse, Patronenhülse f hylsy
Hülsenlänge f hylsyn pituus
Hochsitz m ampumalava
Hohlspitzgeschoss n reikäpääluoti
   
K  
Kaliber n kaliberi, väljyys
Kammerehülse f lukonkehys (sylinterilukon)
Kammerverschluss m sylinterilukko
Kipplaufwaffe f taittuva ase
Kolben, Schaft m tukki
Kolbenhals m tukinkaula
Kugel f luoti
   
L  
laden ladata
Ladung f lataus
Lauf m piippu
Laufmündung f piipunsuu
Laufschiene f kisko
Laufsprengung f piipunräjähdys
Lichtstärke f valovoima
   
M  
Magazin n lipas
Mantelgeschoss n vaippaluoti
Messer n veitsi
mittlere Würgerbohrung ½-suppea
Mündungsschoner m piipunsuun suojus
Munition f ampumatarvikkeet
   
N  
nachladen ladata uudelleen
   
O  
Objektiv n objektiivi
Okular n okulaari
   
P  
Papphülse f pahvihylsy
Patrone f patruuna
Patronengürtel n patruunavyö
Patronenlager n patruunapesä
Patronentasche f patruunalaukku
Pistole f pistooli
Pistolengriff m pistooliperä
Plastikhülse f muovihylsy
Prallschuss m kimmoke
Probeschiessen n koeammunta
Propfen m välitulppa
Pulver n ruuti
Pumpgewehr n pumpputoiminen ase
Putzstock m puhdistuspuikko
   
Q  
Querwaffe f rinnakkaispiippuinen
   
R  
Randfeuerpatrone f reunasytytyspatruuna
rauchloses Pulver savuton ruuti
Rückstoss m rekyyli
Rückstossbremse f rekyylivaimennin
Reinigungs gerät n puhdistusvälineet
Reiningunsbürste f puhdistusharja
Repetierbüchse f makasiiniluodikko
Revolver m revolveri
Riemen, Waffenriemen m kantohihna
Riemenbügel m hihnalenkki
   
S  
schaftkappe f perälevy
Schalldämpfer m äänenvaimennin
Scheibenschiessen n maaliinammunta
schiessen ampua
Schiesstand m ampumarata
Schlagbolzen m iskuri
Schlagbolzenmutter f iskurinmutteri
Schlagfeder f iskurinjousi
Schrot n haulit
Schrotgarbe f hauliparvi
Schrotkorn n hauli (yksittäinen)
Schrotlauf m haulipiippu
Schrotpatrone f haulipatruuna
Schrotchiessen n haulikkoammunta
Schrotstärke f haulikoko
Schütze m ampuja
Schuss m laukaus
Schussrichtung f ampumasuunta
in Schussweite f ampumaetäisyydellä
schwache Würgerbohrung ¼-suppea
ins Schwarze treffen napakymppi
Schwarzpulver mustaruuti
Seitenschloss n sivulukko
Selbstlader m automaattiase
Sicherheitsabstand m varmuusetäisyys
sichern varmistaa
Sicherung f varmistin
Sitz des Schusses osumakohta
Skeet, Turmtaubenschiessen n skeet-ammunta
spannen virittää
Spitzgechoss n teräväkärkinen luoti
starke Würgerbohrung ¾-suppea
Streuung f hajonta (haulien)
Stutzen m luodikko
   
T  
Teilmantelgeschoss n lyijykärkiluoti
Teilmantelgeschoss n puolivaippaluoti
Tontaube f savikiekko
Tontaubenflinte f trap-haulikko
Tontaubenschiessen n kiekkoammunta
Tragweite f kantomatka
Trapschiessen n trap-ammunta
Treffer m osuma
Trefferbild n osumakuvio
   
U  
Umschaltschieber m piipunvalitsin
ungeladen lataamaton
   
V  
ventilierte Laufschiene f ventiloitu kisko
verbotene Schussrichtung f kielletty ampumasuunta
Vergrösserung f suurennus
Versager m laukeamaton
Verschluss m lukko
Verschlusshebel m lukonkampi
Visier n, Kimme f tähtäin
Visiereinrichtung f tähtäimet
Visierlinie f tähtäyslinja
volle Würgerbohrung täyssuppea
Vollmantelgeschoss m täysvaippaluoti
Vorderschaft m etutuki
Vorhalten n ennakko
   
W  
Waffe f ase
Waffenbesitzkarte f kantolupa
Waffenfutteral n asekotelo
Wechsellauf m vaihtopiippu
Weicheisenschrot n rautahauli, teräshauli
Werg n puhdistustukko
Wildscheibe f riistamaali
Würgerbohrung f supistus, poraus
Wurfmaschine f kiekkolinko
   
Ü  
Übungs schiessen n ampumaharjoittelu
   
Z  
Zeilscheibe f maalitaulu
Zentralzündung f keskussytytys
zerquetscht levitä (luodista)
zielen tähdätä
Zielfernrohr n kiikaritähtäin
Zieltachel m pylväs (kiikarissa)
Zündhütchen n nalli
Zündung f sytytys
Zubringerfeder f patruunansyöttöjousi
Zug, Drall m rihla
Zylinderbohrung f sylinteriporaus
   
Ö  
öffnen taittaa haulikko

 

 

VENÄJÄ - SUOMI
   
A  
amortizátor otdáchi rekyylivaimennin
avtomatícheskoje orúzhije automaattiase
B  
bez opóry ilman tukea
bezdýmnyj póroh savuton ruuti
bezopásnoje rasstojánije varmuusetäisyys
binókl kiikari
bojepripásy ampumatarvikkeet
bojevája pruzhína iskurinjousi
bok päällekkäispiippuinen haulikko
bokovój zatvór sivulukko
   
C  
chehól asekotelo
chetvertnóje suzhénije ¼ suppea
chórnyj póroh mustaruuti
   
D  
dálnost etäisyys
dálnost strelbý kantomatka
derivátsija hajonta, osumien
deviátsija poikkeama (luodin)
dióptr reikätähtäin
distántsija etäisyys
distántsija výstrela kantomatka
dlina gílzy hylsyn pituus
drob haulit
drobínka hauli
drobovík haulikko
drobovík s vertikálnymi stvólami päällekkäispiippuinen haulikko
drobovíks s parallélnymi svtolámi rinnakkaispiippuinen haulikko
dublét kaksoisosuma
dúlo piipunsuu
dvustvólnyj kaksipiippuinen
   
E  
ezhéktor ejektori
   
G  
gájka udárnika iskurinmutteri
gashétka liipaisin
gladkostvólnoje ruzhjó haulikko
gladkostvólnyj rihlaamaton
glushítel äänenvaimennin
   
I  
igolchátyj vizír pylväs (kiikarissa)
ispytátelnaja strelbá koeammunta
   
J  
járkost valovoima
   
K  
kalíbr kaliberi, väljyys
kápsjul nalli
kartína popadánija osumakuvio
kartónnaja gílza pahvihylsy
katapúlta dlja tarélochek kiekkolinko
kolpachók dlja dúla piipunsuun suojus
kórpus zatvóra lukkorunko
kurók hana, liipaisin
   
L  
línija pritsélivanija tähtäyslinja
lózha tukki
   
M  
magazín lipas
magazínka makasiiniluodikko
magazínnoje ruzhjó makasiiniluodikko
mésto popadánija osumakohta
metátelnaja mashína dlja tarélochek kiekkolinko
mishén maalitaulu
mishén s izobrazhénijami díchi riistamaali
   
N  
nachálnaja síla lähtöenergia
nachálnaja skorost lähtönopeus
napravlénije ognjá ampumasuunta
naréz rihla
narézka rihlaus
nareznój drobovík haulikkorihla
nareznóje ruzhjó luodikko
nareznóje ruzhjó s parallélnymi stvolámi rinnakkaispiippuinen kaksoisluodikko
nareznóje ruzhjó s vertikálnymi stvólami päällekkäispiippuinen kaksoisluodikko
nechájannyj výstrel vahingonlaukaus
nezarjázhennyj lataamaton
nozh veitsi
   
O  
objéktiv objektiivi
ochistítelnaja shchótka puhdistusharja
ochistítelnyj tampón puhdistustukko
ochistítelnyje srédstva puhdistusvälineet
odnokurkóvyj yksiliipaisiminen
ognepripásy ampumatarvikkeet
ognestrélnoje orúzhije ampuma-ase
okuljár okulaari
okuljárnaja nit hiusristikko
optícheskij pritsél kiikaritähtäin
orúzhije ase
orúzhije s parallélnymi stvolámi rinnakkaispiippuinen
ósyp hajonta, haulien
otdácha rekyyli
otkát rekyyli
otklonénije poikkeama (luodin)
otskochít rikoshétom kimmota
   
P  
patrón patruuna
patrón dlja droboviká haulipatruuna
patrón púli luotipatruuna
patrón s zazhigánijem s bóka reunasytytyspatruuna
patrónnaja gílza hylsy
patrónnaja lénta patruunavyö
patrónnaja súmka patruunalaukku
patrónnik patruunapesä
perebój zazhigánija laukeamaton
perédnjaja opóra etutuki
perekljuchátel stvóla piipunvalitsin
perezarjazhát ladata uudelleen
pistolét pistooli
pistón nalli
plastmássovaja gílza muovihylsy
ploshchádka dlja strelbý ampumalava
podajúshchaja pruzhína patróna patruunansyöttöjousi
podpórka tuki
podpórka tuki (aseelle)
pólnoje suzhénije täyssuppea
polovínnoje suzhénije puolisuppea
pómpovoje ruzhjó pumpputoiminen ase
popadánije osuma
popróbovat orúzhije koeampua
póroh ruuti
postávlennyj na predohranítel varmistettu
predohranítel varmistin
priklád perälevy
pristrelját tarkkuuttaa
pritsél tähtäin
pritselítsja tähdätä
pritsélnaja plánka kisko
pritsélnyje prisposoblénija tähtäimet
prjamóje popadánije v tsel napakymppi
probivnája síla läpäisyvoima
próbka välitulppa
prómah ohilaukaus
promahnútsja ampua ohi
própusk vspýshki laukeamaton
púlja luoti
púlja s obolóchkoj vaippaluoti
púlja s óstrym nakonéchnikom teräväkärkinen luoti
púlja s otvérstijem reikäpääluoti
púlja s pólnoj obolóchkoj täysvaippaluoti
púlja s poluobolóchkoj puolivaippaluoti
púlja so svintsóvym nakonéchnikom lyijykärkiluoti
   
R  
rashirjájushchajasja púlja laajeneva luoti
rastojánije etäisyys
razmér dróbi haulikoko
razreshénije na právo noshénija orúzhija kantolupa
rels s véntilem ventiloitu kisko
remén hihnalenkki, kantohihna
revolvér revolveri
rikoshét kimmoke
rikoshetírovat kimmota
rúchka pistoléta pistoolinperä
ruzhéinaja púlja haulikontäyteinen
ruzhjó kivääri
ruzhjó kivääri
ruzhjó dlja strelbý po tarelóchkam trap-haulikko
rychág zatvóra lukonkampi
   
S  
shag naréza rihlannousu
shéja lózhy tukinkaula
shómpol puhdistuspuikko
síla udára iskuenergia
sinít sinistää
skládyvajushchejesja orúzhije taittuva ase
skládyvat drobovík taittaa haulikko
skórost nopeus
slózhennyj drobovík taitettu haulikko
sménnyj stvol vaihtopiippu
sminát (púlju) levitä (luodista)
snabzhónnyj kurkóm orúzhije hanallinen ase
snját s predohranítelja varmistin pois
snop dróbi hauliparvi
spusk kurká vperjód etuveto
spuskát kurók liipaista
spuskovája skobá liipaisinkaari
spuskovój krjuchók liipaisin
stalnája drobínka rautahauli, teräshauli
stávit na predohranítel varmistaa
sténdovaja strelbá skeet-ammunta
strelbá iz droboviká haulikkoammunta
strelbá po mishénjam maaliinammunta
strelbá po tarélochkam kiekkoammunta
strelbá v tsel maaliinammunta
strelbíshche dlja strelbý na lósja hirvirata
strélbishche, tir ampumarata
strelját ampua
strelók ampuja
stvol luotipiippu, piippu
stvol droboviká haulipiippu
stvólnaja koróbka lukonkehys, patruunapesä
suzhénije supistus
suzhénije na tri chétverti ¾ suppea
sverlénije poraus
svintsóvaja drob lyijyhauli
svintsóvaja púlja lyijyluoti
   
T  
tarélochka savikiekko
tir ampumarata
trajektórija lentorata
transhéinaja strelbá trap-ammunta
tsel maalitaulu
tseljó, peredvígajemoje pólnostju täystukkinen
tsentrálnoje zazhigánije keskussytytys
tsilindrícheskij spócob sverlénija sylinteriporaus
tsilindrícheskij zatvór sylinterilukko
   
U  
udárnik iskuri
uprazhnénija v strelbé ampumaharjoittelu
uprezhdénije ennakko
ustanávlivat sovittaa
uvelichénije suurennus
   
V  
v predélah dálnosti strelbý ampumaetäisyydellä
vne dosjagájemosti ognjá ampumaetäisyyden ulkopuolella
vstavnój stvol sisäpiippu
vvódnyj stvol sisäpiippu
vybrásyvatel ulosvetäjä
vynimát patrón poistaa patruuna
výpustit zarjád laukaista
výstrel laukaus
výstrel iz orúzhija laukaisu
výstrelit laukaista
vzryv stvóla piipunräjähdys
vzvestí virittää
   
Z  
zaminát (púlju) levitä (luodista)
zamók lukko
zamók otkrýt lukko auki
zapreshchónnoje napravlénije strelbý kielletty ampumasuunta
zarjazhájushchijsja s kazjónnoj chásti takaaladattava
zarjazhánije lataus
zarjazhát ladata
zatvór lukko
zavódskoj nómer valmistusnumero
zazhigánije sytytys
znachók po strelbé na lósja hirvimerkki