Vuoden Erämies 1999

Vuoden Erämies 1999

PENTTI OJASTA SML:N LAPIN PIIRIN VUODEN ERÄMIES 1999.

SML:n Lapin piirin hallitus nimesi yksimielisesti Rovaniemeläisen aseharrastajan ja kouluttajan, Pentti Ojan Vuoden Erämieheksi. Nimitykseen liittyvän reliefin luovutti vuodeksi Pentin haltuun Kemissä, hotelli Cumuluksessa 9.1.-99 pidetyssä vuosittaisessa "Riistarytkäyksessä" edellisen vuoden Erämies Raimo Yjänheikki.

Pentti on Rovaniemeläinen eläkeläinen, joka on perinyt metsäverensä jo kotimaisemistaan Muoniosta. Aikaisemmin "kaiken viljan metsästäjä" on nykyään vannoutunut hirvestäjä, joka hallitsee naakimisen, kutsumisen ja kyttäyksen tornista, eikä vierasta ole myöskään koiralla tapahtuva hirvenmetsästys. Myöskin kenneltoiminnassa Pentti on perheineen voimakkaasti mukana ja menestystä on tullut myös siltä saralta. Tosin kenneltoiminta ei tässä tapauksessa suuntaudu metsästyskoiriin, vaan vaimon apuna seurakoiriin ja nimenomaan villakoiriin. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi tytär ja poika sekä kolme villakoiraa.

Pentti on vuosikausia tehnyt työtä aikaa ja vaivojaan säästämättä metsästäjien ase-ja ampumaharrastuksen parissa. Kuluneena vuonna annettiin kaikille sitä haluaville seuroille ampumatuomarikoulutusta AYT -toimikunnan toimesta. Tässä toiminnassa Pentti on SML:n Lapin piirin tuomarikouluttajana kantavia voimia. Lisäksi Pentti oli piirin edustajana antamassa uuden aselain voimaantulon johdosta aselakikoulutusta yhteistoiminnassa poliisin ja riistanhoitoyhdistysten kanssa eri puolilla Lappia. Luonnollista on, että hän toimii myös Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen hirvenammuntakokeiden valvojana. Kaikissa metsästysammuntojen Lapissa pidetyissä SM-kisoissa Pentti on toiminut lajijohtajana ja osumien tulkkaajana. Tehtävissään hän on rakentavan rauhallinen, tasapuolinen, tarkka, tinkimätön ja erinomaisen vastuuntuntoinen. Koulutustehtävät ase-ja ammuntapuolella jatkuvat edelleen kuluvana vuonna, jolloin hän myös edustaa AYT -toimikuntaa piirin koulutustoimikunnassa. Ampumatuomarikoulutus jatkuu kuluvanakin vuonna seuroilta tulleiden aloitteiden pohjalta. Aloitteet voi osoittaa suoraan Pentille.

Pentin motto on: Aina valmiina lähtöön kolmen päivän varoitusajalla.Juhani Ojala