Vuoden Erämies 2001

Vuoden Erämies 2001

 

SML:n Lapin piirin johtokunta nimesi Vuoden Erämieheksi 2001 Sodankyläläisen asemestarin Pekka Kustulan, joka palvelee yliluutnanttina Sodankylän jääkäripataljoonan asevarikolla. Hän on Sodankylän Erämiehet ry:n ja varuskunnan metsästysseuran Erälaukku ry:n jäsen. Pekka on valittu kuluvana vuonna myös Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen Erähenkilöksi. Valintaa riistanhoitoyhdistyksen johtokunta perustelee Kustulan pitkällä ja uraauurtavalla toiminnalla koulutus-ja nuorisotyössä.

Metsästys-, erä-ja luontoharrastajana Pekka tunnetaan laajasti luottamustoimiensa kautta. Eräharrastus on kodin perintöä. Metsästys isän mukana alkoi jo kymmenvuotiaana. Metsästysmaina olivat lähinnä Kelujärven lähimetsät ja isän mukana tutuksi tullut Pomokaira.Äiti, Onerva oli myös ensimmäisiä sodankyläläisiä metsästyskortin suorittaneita naisia. Hän suoritti myös hirviammuntakokeen parikymmentä vuotta sitten. Metsästysseuraan Pekka liittyi jo 15-vuotiaana saatuaan metsästyskortin. Järjestötoiminta alkoi 19-vuotiaana riistanhoitoyhdistyksen nuorisojaostossa, josta tie kulki vuosien saatossa muihin jaostoihin ja johtokuntaan.Aktiivinen nuorison koulutus alkoi v.-86 nuorisojaoston aivoriihen ideoinnin perusteella alkaneilla metsästäjätutkintoon valmistavilla kursseilla, jotka Metsästäjäin Keskusjärjestön viralliseen koulutusohjelmaan tulivat vasta v.-93. Pekka oli näillä kursseilla aseosuuden kouluttajana. Edelleen jatkuvissa koulutustilaisuuksissa on jo yli 1000 oppilasta saanut koulutuksen metsästäjätutkintoa varten. Myöskin Sodankylän kouluissa hän on tehnyt valistustoimintaa niin ylä-kuin ala-asteellakin. Mm. ala-asteen oppilaille hän opettanut pienpetojen pyyntiä.Viimeisin tehtävä nuorten parissa on ollut kolmen valtakunnallisen Metso-nuorisoleirin vetovastuu, viime vuonna Kemijärven Sarriojärvellä. Nuorisolle järjestetyillä kursseilla ei kasvateta vain metsästäjiä vaan annetaan laajasti tietoa erätaidoista ja riistanhoidosta. Valinnan metsästyksen aloitukseen ja myöhempään toimintaansa jokainen tekee Pekan mielestä itse aikanaan. Hän on ideoinut ja järjestänyt myös laajempia tilaisuuksia, mm. Lapin Eräpäivä -90 ja Lapin kennelpäivä -92, jotka saivat runsaan osanoton. Hän toiminut vuodesta 1990 lähtien sekä ajokokeiden palkintotuomarina että näyttelytoimikunnan jäsenenä. Pekan jänispiiskat ovat suomenajokoiria.Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen ampumakoetuomarikortti v:sta -94, metsästäjätutkinnon vastaanottaja v:sta -91, johtokunnan jäsen v:sta 1997.SML:n jäsen v:sta -89. Lapin piirin riistanhoito-ja koulutustoimikunnan jäsen v:sta -95, jaoston puheenjohtajana v:sta -97.Suomen Kennelliiton jäsen v:sta -89, Lapin Kennelpiirin ajavien koirien jaoston jäsen v:sta -88, Ajokoirajärjestön jäsen v:sta-88, Lapin ajokoirayhdistyksen hallituksen jäsen vv. -92-93.Sodankylän Erämiehet ry:n nuorisojaoston jäsen vv. 86-92, josta puheenjohtajana vv.-87-90.

Kuluneen vuoden toimintoja ovat olleet aktiivinen riistanhoito, metsästäjätutkintokoulutus, SML:n Lapin piirin koulutussuunnittelu ja Metso 2000-leirin suunnittelu ja johtaminen, sekä nuorison metsästysammuntakoulutuksen järjestäminen.Ulospäin suuntautuvana ja myös kuuntelutaidon osaavana Pekka tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ehkäpä myös työ armeijan palveluksessa on omiaan lisäämään nuorten ymmärtämistä ja taitoa junailuun nuorten parissa.Pekan perheeseen kuuluu Anne vaimon lisäksi kolme poikaa, Teemu, Eetu ja Juho. Kaikki perheenjäsenet ovat erähenkisiä.Pojat tekevät aikanaan itse päätöksen siitä, ryhtyvätkö he aktiivimetsästäjiksi.