Metsästyssanasto

Metsästyssanasto

Metsästys- ja asesanasto
Metsästyssanasto, Suomi-Ruotsi-Englanti-Saksa-Venäjä

Metsästys- ja asesanasto

 

 

SUOMI - ENGLANTI
   
A  
ahma glutton, wolverine
aitaus enclosure, park
aivot brain
ajaa drive
ajaa (haukkuen) speak while training
ajo (koiran) chase
ajo (miesten) drive, beat
ajoketju line of beaters
ajokoira hound dog, foxhound
ajometsästys driven game shooting
ajomies beater
ajonjohtaja leader of the beat
ammattimetsästäjä keeper
ampuja Rifle, Gun
ampujien linja line of Guns (Rifles)
ampumaetäisyys range of fire
ampumalava high-seat
ampumapaikka place of shooting
ampumataito shooting ability
ampumatorni high-seat
arka ware, sly
armonlaukaus finishing shot
aseeton unarmed
aukaista (ruho) gralloch
   
D  
dreeveri dachsbracke
   
E  
elin organ
eläimistö wild life
eläin animal
eläinsuojelu protection of wild life
elävä alive
elää live
emo leading hind
epätasahaaraiset (sarvet) uneven
etsintä (haavoitetun riistan) search (for wounded game)
etujalka foreleg
eturuumis fore part
etäisyys distance
   
F  
fasaani pheasant
filee fillet
   
G  
gemssi chamois
gemssi (naaras) chamois doe
gemssi (pukki) chamois buck
   
H  
haahka eider duck
haapa aspen
haaska carrion
haava wound
haavoitettu wouded
haavoitettu (luodilla) wounded
haavoittaa wound
haju smell, scent
hajuaisti sense of smell
halli grey seal
hammas tooth
hanhi goose
hankosarvi forked head
harakka magpie
harmaakarhu grizzly bear
haukka (kana-) goshawk
haukku barking, cry
haukkua bark
havumetsä coniferous forest
hiipimisjahti stalking
hirvi elk, moose (USA)
hirvijahti elk-shooting
hirvikanta elk population
hirvikoira elk-hound
hylje seal
   
I  
ilves lynx
   
J  
joutsen swan
juosta run
jäljittää track, clear up slotmarks
jäljittää (koiralla) quarter
jälkikoira tufter
jänis, metsä- hare
jäniskoira harrier
järvi lake
jää ice
   
K  
kaataa (riistaa) shoot, bag
kaatamispaikka place of the kill
kaatomaksu trophy fee
kallio rock
kallo cranium, skull
kanta (suurriistan) population
kantomatkan rajoissa within range
kantomatkan ulkopuolella out of range
kapi mange
kapitaalihirvi great old stag
karhu brown bear
karhu (naaras) she-bear
karva hair, coat
kaula (muilla) neck
kaula (sarvieläimellä) neck
kaura oats
kettu fox
keuhko lung
kieli tongue
kielletty ampumasuunta prohibited shooting angle
kiikari glass, binoculars
kiikaritähtäin rifle scope
kiima (hirvieläinten) rut
kimmahtaa bounce
koiranohjaaja dog handler
koivu birch
kokoontumispaikka meeting-place
korppi raven
korva ear
kotka eagle
kukko cock
kultamitali gold metal
kuollut dead
kutsua call
kuusi fir, spruce
kuusipeura fallow deer
kuusipeura (uros) fallow buck
kylki flank
kylkiluu rib
kyyhky pigeon
köysi rope
   
L  
laki law, act
lapaosuma shoulder blade hit
laukaisuhetki firing moment
laukaus shot
laukaus (sivulta) lateral shot
lehmä cow
lentää fly
levähdys pause, break, rest
liha venison, meat
liike movement
liikkuva maali moving game target
lintu bird
lintukoira gun dog
linturiista game-birds, wildfowl
lopettaa (tappaa) finish off
loukkupyynti trapping
lumi snow
lumisade snowfall
luonnonsuojelu nature conservancy
lupametsästys limited shooting
luu bone
   
M  
maa ground
maanviljelijä farmer
maasto terrain, ground
maha paunch, stomach
maho barren
majava beaver
maksa liver
makuus seat, lair
merkkilaukaus signal shot
metso capercaillie
metso (koppelo) hen
metso (ukko-) capercaillie cock
metsä forest
metsäjänis arctic hare
metsäkanalinnut forest game-birds
metsäkauris roe deer
metsäkauris (pukki) roe buck
metsänreuna forest margin
metsästyksen johtaja leader of the shoot
metsästys shooting, hunting
metsästys- hunting signal
metsästysaika shooting season
metsästysalue hunting district
metsästysase sporting arm
metsästyskivääri sporting gun
metsästyskoira gun dog, hound
metsästysmaja shooting box
metsästyssaalis quarry
metsästysseura hunting association
metsästysseurue shooting party
metsästyssäädös hunting regulation
metsästysvarustus shooting equipment
metsästysvieras guest Gun, hunting guest
metsästäjä Gun, hunter, Shot
metsästäjätutkinto huntsman´s examination
metsästää shoot, hunt
minkki American mink
mustikka bilberry, blueberry
muuttolintu migratory bird
mänty pine
mäyrä badger
   
N  
nahka hide, skin, coat
niska neck, back of the head
norppa ringed seal
noutaja retriever
nylkeä skin
   
O  
ohje instruction, order
oja ditch, trench
oksa branch, twig
oksa (hatussa) spray
osua hit, strike
osua (lapaan) shoulder-blade hit
osua (vatsaan) gut-shot
   
P  
paisti joint
pakkanen frost
palella feel cold
passinaapuri neighbour, neighbouring gun
passipaikka stand
pelto field
peltoriista field game
pensaikko brush-wood
petoeläin predator
pienriista smallgame
piikkisarvinen (hirvi) elk-brocket
pimeys darkness
pistokuoppa throat
poikue litter, brood
poro reindeer
preparoida, täyttää stuff, mount
pronssimitali bronze medal
puu tree
pystykorva spitz
pyy hazel hen
pyydystää trap, catch
pyyntilupa, kaatolupa licence
   
R  
raivotauti rabies
raja boundary
rauhoitettu preserved, protected
rauhoitusaika closed season
rehu feeding, food
reppu rucksack
riekko willow grouse
riista game
riistanhoito game conservation
riistanhoitomaksu gamekeeping fee
riistapelto feeding ground
rinta chest
ruokkia feed
rusakko brown hare
   
S  
sade rain
saksanhirvi red deer
saksanhirvi (naaras) hind
saksanhirvi (uros) stag
salametsästäjä poacher
sallittu permitted
sarvet (hirven, saksanh.) antlers
sarvet (kypsäikäisen komeat sarvet) royal stag
sarvet (lapiosarvi) palmated antlers
seisauttaa riista bring to bay
seisontahaukku barking at bay
selkäranka spine
selviytyä survive
sinisorsa mallard
sisäänmenoreikä (luodin) entrance hole of the bullet
soidin lekking
sorkka cloven hoof, trotter
sorsajahti duck-shooting
suo marsh, swamp
suoja cover, hide
suolakivi salt lick
suolistaa gralloch
supikoira raccoon dog
susi wolf
suurriista big game
sydän heart
syödä feed, eat
säkä withers
sää weather
sääntö regulation, rule
säätiedotus weather forecast
   
T  
talja coat, skin
talvi winter
tausta backround
teeri black grouse
teeri (kukko) black cock
teeri (naaras-) grey hen
teuraspaino venison weight
teurastaa butcher
trofee trophy
tuore jälki warm scent
turkki fur
turvallisuus safety
turvallisuusmääräys security rule
tuuli wind
tähdätä aim
täysikasvuinen fully grown adult
   
U  
ulostuloreikä (luodin) exit hole of the bullet
uros (hirvi) bull
   
V  
vahingonlaukaus shooting accident
vahinkoeläin vermin
valkohäntäpeura white-tailed deer
varis crow
varovainen shy
vasikka, vasa calf
vatsalaukaus gut-shot
veitsi knife
veri blood
verijälki blood trail
vesi water
vesilintu water-fowl
vesilintujahti wildfowling
vesiperäinen wetland
vilja crop
villisika wild boar
villisika (karju) male boar, tusker
villisika (porsas) gruntling
vuotaa verta bleed
väijyntämetsästys stillhund
ylivuotinen yearling
ylivuotinen naaras female yearling
   
Ä  
ääni sound
ääni (haukkua) bark

 

SUOMI-RUOTSI
   
A  
ahma järv
aitaus hägn
aivot hjärna
ajaa (haukkuen) driva med skall
ajaa driva
ajava koira drivande hund
ajo (koiran) drev
ajo (miesten) såt, drev
ajoketju drevkedja
ajokoira stövare
ajometsästys drevjakt, klappjakt
ajomies drevkarl
ajonjohtaja drevsledare
ammattimetsästäjä yrkesjägare
ampuja skytt
ampujien linja skyttelinje
ampumaetäisyys skottvidd
ampumalava skjutlave
ampumapaikka skottplats
ampumataito skjutförmåga
ampumatorni sjuttorn
arka skygg
armonlaukaus avfångingsskott
aseeton obeväpnad
aukaista (ruho) öppna
   
D  
dreeveri drever
   
E  
elin organ
eläimistö djurliv
eläin djur
eläinsuojelu djurskydd
elävä levande
elää leva
emo moderdjur
epätasahaaraiset ojämn
etsintä (haavoitetun riistan) eftersök
etujalka framben
eturuumis framkropp
etäisyys avstånd, distans
   
F  
fasaani fasan
filee filé
   
G  
gemssi gems
gemssi (naaras) gemsget
gemssi (pukki) gemsbock
   
H  
haahka ejder
haapa asp
haaska åtel
haava sår
haavoitettu skadskjuten, påskjuten
haavoitettu (luodilla) skadskjuten
haavoittaa skadskjuta
haju lukt, vittring
hajuaisti luktsinne
halli gråsäl
hammas tand
hanhi gås
hankosarvi gaffelhorn
harakka skata
harmaakarhu grizzlybjörn
haukku hundskall
haukkua skälla
havumetsä barrskog
hiipimisjahti smygjakt, pyrschjakt
hirven (saksanhirven) sarvet horn
hirvi älg
hirvijahti älgjakt
hirvikanta älgtsam
hirvikoira älghund
hylje säl
   
I  
ilves lodjur
   
J  
joutsen svan
juosta löpa, springa
jäljittää spåra
jäljittää (koiralla) spåra
jälkikoira spårhund
jänis, metsä- hare
jäniskoira harhund
järvi sjö
jää is
   
K  
kaataa (riistaa) nedlägga
kaatamispaikka fallplats
kaatomaksu fällavgift
kallio klippa
kallo kranium
(kana)haukka duvhök
kanta (suurriistan) bestånd
kantomatkan rajoissa inom skotthåll
kantomatkan ulkopuolella utom skotthål
kapi skabb
kapitaalihirvi kapital
karhu brunbjörn
karhu (naaras-) björnhona
karva hår
kaula (muilla) hals
kaula (sarvieläimellä) hals
kaura havre
kettu räv
keuhko lunga
kieli tunga
kielletty ampumasuunta förbjuden skjutriktning
kiikari kikare
kiikaritähtäin kikarsikte
kiima hjortbrunst
kimmahtaa studsa
koiranohjaaja hundförare
koivu björk
kokoontumispaikka samlingsplats
korppi korp
korva öra
kotka örn
kukko tupp
kultamitali guldmedalj
kuollut död
kutsua anropa
kuusi gran
kuusipeura dovvilt
kuusipeura (uros) hjort
kylki flank, kroppsflank
kylkiluu revben
kypsäikäisen komeat sarvet kapitalt horn
kyyhky duva
köysi rep
   
L  
laki lag
lapaosuma bogträff
lapiosarvi skovelhorn
laukaisuhetki skottögonblick
laukaus skott
laukaus (sivulta) skott från sidan
lehmä ko
lentää flyga
levähdys rast
liha kött
liike förelse
liikkuva maali löpande viltmål
lintu fågel
lintukoira fågelhund
linturiista fågelvilt
lopettaa (tappaa) sticka, avfånga
loukkupyynti fällfångst
lumi snö
lumisade snöfall
luonnonsuojelu naturskydd
lupametsästys licensjakt
luu ben
   
M  
maa mark
maanviljelijä bonde
maasto terräng
maha mage
maho gall
majava bäver
maksa lever
makuus lega
merkkilaukaus signalskott
metso tjäder
metso (koppelo) tjäderhöna
metso (ukko-) tjädertupp
metsä skog
metsäjänis skogshare
metsäkanalinnut skogsfågel
metsäkauris rådjur
metsäkauris (pukki) råbock
metsänreuna skogsbryn
metsästyksen johtaja jaktledare
metsästys jakt
metsästys- jaktsignal
metsästysaika jakttid
metsästysalue jaktdistrikt
metsästyskivääri jaktgevär
metsästyskoira jakthund
metsästysmaja jaktstuga
metsästyssaalis jaktbyte
metsästyssase jaktvapen
metsästysseura jaktförening
metsästysseurue jaktsällskap
metsästyssäädös jaktstadga
metsästysvarustus jaktutrustning
metsästysvieras jaktgäst
metsästäjä jägare
metsästäjätutkinto jägarexamen
metsästää jaga
minkki mink
mustikka blåbär
muuttolintu flyttfågel
mänty tall
mäyrä grävling
   
N  
nahka hud
niska (nahka) nacke
norppa vikare
noutaja apportör
nylkeä flå
   
O  
ohje anvisning, order
oja dike
oksa kvist
oksa (hatussa) kvist i hatt
osua träffa
osua (lapaan) träff i bogen
osua (vatsaan) träff i buken
   
P  
paisti stek
pakkanen frost
palella frysa
passinaapuri passgranne
passipaikka pass
pelto fält, åker
peltoriista fältvilt
pensaikko buskage
petoeläin rovdjur
pienriista småvilt
piikkisarvinen (hirvi) spetsjur
pimeys mörker
pistokuoppa stickhål
poikue kull
poro ren
preparoida, täyttää preparera
pronssimitali bronsmedalj
puu träd
pystykorva spets
pyy järpe
pyydystää fånga
pyyntilupa, kaatolupa licens
   
R  
raivotauti rabies
raja gräns
rauhoitettu fridlyst, skyddad
rauhoitusaika fridlysningstid
rehu foder, föda
reppu ryggsäck
riekko dalripa
riista vilt, villebråd
riistanhoito jaktvård, viltvård
riistanhoitomaksu jaktvårdsavgift
riistapelto viltåker
rinta brost
ruokkia fodra, utfodra
rusakko fälthare
   
S  
sade regn
saksanhirvi kronvilt
saksanhirvi (naaras) hind
saksanhirvi (uros) hjort
salametsästäjä tjuvskytt
sallittu tillåten
seisauttaa riista ställa vilt
seisontahaukku ståndskall
selkäranka ryggrad
selviytyä överleva
sinisorsa gräsand
sisäänmenoreikä (luodin) ingångshål
soidin spel
sorkka klöv
sorsajahti andijakt
suo kärr
suoja skydd
suolakivi saltsleke
suolistaa passa, ta ur
supikoira mårdhund
susi varg
suurriista högvilt
sydän hjärta
syödä äta
säkä manke
sää väder
sääntö regel, föreskrift
säätiedotus väderprognos
   
T  
talja fäll, skin
talvi vinter
tausta bakgrund
teeri orre
teeri (kukko) tupp
teeri (naaras-) höna
teuraspaino slaktvikt
teurastaa slakta upp
trofee trofé
tuore jälki färsk spår
turkki päls
turvallisuus säkerhet
turvallisuusmääräys säkerhetsbestämmelse
tuuli vind
tähdätä sikta
täysikasvuinen fullvuxen
   
U  
ulostuloreikä (luodin) utgångshål
uros (hirvi) älgtjur
   
V  
vahingonlaukaus vådaskjutning
vahinkoeläin skadedjur
valkohäntäpeura vitsvanshjort
varis kråka
varovainen försiktig
vasikka, vasa kalv
vatsalaukaus bukskott
veitsi kniv
veri blod
verijälki blodspår
vesi vatten
vesilintu sjöfågel
vesilintujahti vattenfågeljakt
vesiperäinen våtmark
vilja säd
villisika vildsvin
villisika (karju) galt
villisika (porsas) kulting
vuotaa verta blöda
väijyntämetsästys vak(t)jakt
   
Y  
ylivuotinen ettåring
ylivuotinen naaras smaldjur
   
Ä  
ääni ljud

 

 

 

SUOMI-RUOTSI
   
A  
ahma järv
aitaus hägn
aivot hjärna
ajaa (haukkuen) driva med skall
ajaa driva
ajava koira drivande hund
ajo (koiran) drev
ajo (miesten) såt, drev
ajoketju drevkedja
ajokoira stövare
ajometsästys drevjakt, klappjakt
ajomies drevkarl
ajonjohtaja drevsledare
ammattimetsästäjä yrkesjägare
ampuja skytt
ampujien linja skyttelinje
ampumaetäisyys skottvidd
ampumalava skjutlave
ampumapaikka skottplats
ampumataito skjutförmåga
ampumatorni sjuttorn
arka skygg
armonlaukaus avfångingsskott
aseeton obeväpnad
aukaista (ruho) öppna
   
D  
dreeveri drever
   
E  
elin organ
eläimistö djurliv
eläin djur
eläinsuojelu djurskydd
elävä levande
elää leva
emo moderdjur
epätasahaaraiset ojämn
etsintä (haavoitetun riistan) eftersök
etujalka framben
eturuumis framkropp
etäisyys avstånd, distans
   
F  
fasaani fasan
filee filé
   
G  
gemssi gems
gemssi (naaras) gemsget
gemssi (pukki) gemsbock
   
H  
haahka ejder
haapa asp
haaska åtel
haava sår
haavoitettu skadskjuten, påskjuten
haavoitettu (luodilla) skadskjuten
haavoittaa skadskjuta
haju lukt, vittring
hajuaisti luktsinne
halli gråsäl
hammas tand
hanhi gås
hankosarvi gaffelhorn
harakka skata
harmaakarhu grizzlybjörn
haukku hundskall
haukkua skälla
havumetsä barrskog
hiipimisjahti smygjakt, pyrschjakt
hirven (saksanhirven) sarvet horn
hirvi älg
hirvijahti älgjakt
hirvikanta älgtsam
hirvikoira älghund
hylje säl
   
I  
ilves lodjur
   
J  
joutsen svan
juosta löpa, springa
jäljittää spåra
jäljittää (koiralla) spåra
jälkikoira spårhund
jänis, metsä- hare
jäniskoira harhund
järvi sjö
jää is
   
K  
kaataa (riistaa) nedlägga
kaatamispaikka fallplats
kaatomaksu fällavgift
kallio klippa
kallo kranium
(kana)haukka duvhök
kanta (suurriistan) bestånd
kantomatkan rajoissa inom skotthåll
kantomatkan ulkopuolella utom skotthål
kapi skabb
kapitaalihirvi kapital
karhu brunbjörn
karhu (naaras-) björnhona
karva hår
kaula (muilla) hals
kaula (sarvieläimellä) hals
kaura havre
kettu räv
keuhko lunga
kieli tunga
kielletty ampumasuunta förbjuden skjutriktning
kiikari kikare
kiikaritähtäin kikarsikte
kiima hjortbrunst
kimmahtaa studsa
koiranohjaaja hundförare
koivu björk
kokoontumispaikka samlingsplats
korppi korp
korva öra
kotka örn
kukko tupp
kultamitali guldmedalj
kuollut död
kutsua anropa
kuusi gran
kuusipeura dovvilt
kuusipeura (uros) hjort
kylki flank, kroppsflank
kylkiluu revben
kypsäikäisen komeat sarvet kapitalt horn
kyyhky duva
köysi rep
   
L  
laki lag
lapaosuma bogträff
lapiosarvi skovelhorn
laukaisuhetki skottögonblick
laukaus skott
laukaus (sivulta) skott från sidan
lehmä ko
lentää flyga
levähdys rast
liha kött
liike förelse
liikkuva maali löpande viltmål
lintu fågel
lintukoira fågelhund
linturiista fågelvilt
lopettaa (tappaa) sticka, avfånga
loukkupyynti fällfångst
lumi snö
lumisade snöfall
luonnonsuojelu naturskydd
lupametsästys licensjakt
luu ben
   
M  
maa mark
maanviljelijä bonde
maasto terräng
maha mage
maho gall
majava bäver
maksa lever
makuus lega
merkkilaukaus signalskott
metso tjäder
metso (koppelo) tjäderhöna
metso (ukko-) tjädertupp
metsä skog
metsäjänis skogshare
metsäkanalinnut skogsfågel
metsäkauris rådjur
metsäkauris (pukki) råbock
metsänreuna skogsbryn
metsästyksen johtaja jaktledare
metsästys jakt
metsästys- jaktsignal
metsästysaika jakttid
metsästysalue jaktdistrikt
metsästyskivääri jaktgevär
metsästyskoira jakthund
metsästysmaja jaktstuga
metsästyssaalis jaktbyte
metsästyssase jaktvapen
metsästysseura jaktförening
metsästysseurue jaktsällskap
metsästyssäädös jaktstadga
metsästysvarustus jaktutrustning
metsästysvieras jaktgäst
metsästäjä jägare
metsästäjätutkinto jägarexamen
metsästää jaga
minkki mink
mustikka blåbär
muuttolintu flyttfågel
mänty tall
mäyrä grävling
   
N  
nahka hud
niska (nahka) nacke
norppa vikare
noutaja apportör
nylkeä flå
   
O  
ohje anvisning, order
oja dike
oksa kvist
oksa (hatussa) kvist i hatt
osua träffa
osua (lapaan) träff i bogen
osua (vatsaan) träff i buken
   
P  
paisti stek
pakkanen frost
palella frysa
passinaapuri passgranne
passipaikka pass
pelto fält, åker
peltoriista fältvilt
pensaikko buskage
petoeläin rovdjur
pienriista småvilt
piikkisarvinen (hirvi) spetsjur
pimeys mörker
pistokuoppa stickhål
poikue kull
poro ren
preparoida, täyttää preparera
pronssimitali bronsmedalj
puu träd
pystykorva spets
pyy järpe
pyydystää fånga
pyyntilupa, kaatolupa licens
   
R  
raivotauti rabies
raja gräns
rauhoitettu fridlyst, skyddad
rauhoitusaika fridlysningstid
rehu foder, föda
reppu ryggsäck
riekko dalripa
riista vilt, villebråd
riistanhoito jaktvård, viltvård
riistanhoitomaksu jaktvårdsavgift
riistapelto viltåker
rinta brost
ruokkia fodra, utfodra
rusakko fälthare
   
S  
sade regn
saksanhirvi kronvilt
saksanhirvi (naaras) hind
saksanhirvi (uros) hjort
salametsästäjä tjuvskytt
sallittu tillåten
seisauttaa riista ställa vilt
seisontahaukku ståndskall
selkäranka ryggrad
selviytyä överleva
sinisorsa gräsand
sisäänmenoreikä (luodin) ingångshål
soidin spel
sorkka klöv
sorsajahti andijakt
suo kärr
suoja skydd
suolakivi saltsleke
suolistaa passa, ta ur
supikoira mårdhund
susi varg
suurriista högvilt
sydän hjärta
syödä äta
säkä manke
sää väder
sääntö regel, föreskrift
säätiedotus väderprognos
   
T  
talja fäll, skin
talvi vinter
tausta bakgrund
teeri orre
teeri (kukko) tupp
teeri (naaras-) höna
teuraspaino slaktvikt
teurastaa slakta upp
trofee trofé
tuore jälki färsk spår
turkki päls
turvallisuus säkerhet
turvallisuusmääräys säkerhetsbestämmelse
tuuli vind
tähdätä sikta
täysikasvuinen fullvuxen
   
U  
ulostuloreikä (luodin) utgångshål
uros (hirvi) älgtjur
   
V  
vahingonlaukaus vådaskjutning
vahinkoeläin skadedjur
valkohäntäpeura vitsvanshjort
varis kråka
varovainen försiktig
vasikka, vasa kalv
vatsalaukaus bukskott
veitsi kniv
veri blod
verijälki blodspår
vesi vatten
vesilintu sjöfågel
vesilintujahti vattenfågeljakt
vesiperäinen våtmark
vilja säd
villisika vildsvin
villisika (karju) galt
villisika (porsas) kulting
vuotaa verta blöda
väijyntämetsästys vak(t)jakt
   
Y  
ylivuotinen ettåring
ylivuotinen naaras smaldjur
   
Ä  
ääni ljud

 

 

 

SAKSA - SUOMI
   
A  
abbalgen nylkeä
abfangen lopettaa (tappaa)
Abschussgebühr f kaatomaksu
Adler m kotka
Anchuss m ampumapaikka
angeschweisst haavoitettu (luodilla)
anrufen kutsua
Ansitzjagd f väijyntämetsästys
Anweisung f, Befehl m ohje
Apportierhund m noutaja
Ast, Zweig m oksa
Auerhahn m metso (ukko-)
Auerhahn n metso
Auerhuhn n metso (koppelo)
aufbrechen suolistaa
aufbrechen teurastaa
Ausschuss m ulostuloreikä (luodin)
ausser Schussweite f kantomatkan ulkopuolella
   
B  
Balz f soidin
Bauer m maanviljelijä
Baum m puu
bellen haukkua
bellen ääni (haukkua)
Berufsjäger m ammattimetsästäjä
Bestand m kanta (suurriistan)
Bett, Lager n makuus
Beute f metsästyssaalis
Bewegung f liike
Biber m majava
Birke f koivu
Birkhahn m teeri (kukko)
Birkhenne f teeri (naaras-)
Birkwild n teeri
Blattschuss m osua (lapaan)
Blattschussm lapaosuma
Boden m maa
Bracke f ajava koira
Braten m paisti
Braunbär m karhu
Bronzemedaille f pronssimitali
Bruch m oksa (hatussa)
Brunft f kiima (hirvieläinten)
Brust f rinta
Bärin f karhu (naaras-)
   
D  
Dachs m mäyrä
Dachsbracke f dreeveri
Damhirsch m kuusipeura (uros)
Damwild n kuusipeura
Deckung f suoja
Dunkel n, Dunkelheit f pimeys
   
E  
Eiderente f haahka
eidwundschuss m vatsalaukaus
Einschuss m sisäänmenoreikä (luodin)
Eis n jää
Elchbestand m hirvikanta
Elchhirsch m hirvi (uros)
Elchhund m hirvikoira
Elchjagd f hirvijahti
Elchwild n hirvi
Elster f harakka
Entenjagd f sorsajahti
Entfernung f etäisyys
erlegen, strecken kaataa (riistaa)
Erlegungsplats m kaatamispaikka
erwachsen täysikasvuinen
Espe f haapa
   
F  
Fallenjagd f loukkupyynti
fangen pyydystää
Fangschuss m armonlaukaus
Fasan m fasaani
Federwild m linturiista
Feldhase m rusakko
Feldstecher m kiikari
Fell n, Decke f talja
Fels m kallio
Felt n, Acker m pelto
führendes Tier n emo
Fichte, Tanne f kuusi
Filet n filee
Flanke f kylki
fliegen lentää
fressen syödä
frieren palella
Frischling m villisika (porsas)
Frost m pakkanen
füttern ruokkia
Fuchs m kettu
Futter n, Äsung f rehu
fährenlaut jagen ajaa (haukkuen)
fährtenlesen jäljittää
   
G  
Gabelgeweih n sarvet (hankosarvi)
Gamsbock m gemssi (pukki)
Gamsgeiss f gemssi (naaras)
Gamswild n gemssi
Gans f hanhi
Gastjäger m metsästysvieras
Gatter n aitaus
Gebusch n pensaikko
Gehirn n aivot
gelt maho
Gelände n maasto
Geruch n, Wittrung f haju
Geruchsinn m hajuaisti
geschont, beschutzt rauhoitettu
Gesetz n laki
Getreide n vilja
Geweih n sarvet (hirven, saksanhirven)
Goldmedaille f kultamitali
Graben m oja
Grenze f raja
Grizzly Bär m harmaakarhu
   
H  
Haar n karva
Habicht m haukka (kana-)
Hafer m kaura
Hahn m kukko
Hals, Laut m haukku
Hals m kaula (muilla)
Hase m jänis, metsä-
Haselhuhn n pyy
Haut, Decke, Schwarte f nahka
Hege f riistanhoito
Hegeabgabe f riistanhoitomaksu
Heidelbeere f mustikka
heimlich varovainen
Herz n sydän
Hühnerhund m lintukoira
Hintergrund m tausta
Hirsch m saksanhirvi (uros)
Hochsitz m ampumalava
Hochwild n suurriista
Hund m für Hasenjagd jäniskoira
Hundeführer m prüfung f koiranohjaaja
   
J  
Jagd f metsästys
Jagdbüchse f metsästyskivääri
Jagdgesellschaft f metsästysseurue
Jagdhütte f metsästysmaja
Jaghund m metsästyskoira
Jagdleiter m metsästyksen johtaja
Jagdsignal n metsästys-
Jagdunfall m vahingonlaukaus
Jagdverband m metsästysseura
Jagdverordnung f metsästyssäädös
Jagdwaffe f metsästysase
Jagdzeit f metsästysaika
Jagdzeug n metsästysvarustus
jagen metsästää
Jaktrevier m metsästysalue
Jäger, Waidmann m metsästäjä
Jägerprüfung f metsästäjätutkinto
Jährling m ylivuotinen
   
K  
Kalb n vasikka, vasa
Kanzel f ampumatorni
kapitales Geweih n sarvet (kypsäikäisen komeat sarvet)
Kapitalhirsch m kapitaalihirvi
Kegelrobbe f halli
Keiler m villisika (karju)
Kiefer f mänty
Knochen m luu
Kohlkrabe m korppi
krankgeschossen haavoitettu
krankschiessen haavoittaa
Krähe f varis
Kuh f lehmä
   
L  
laufen juosta
laufende Wildscheibe f liikkuva maali
Lauscher, Luser m korva
Laut m ääni
leben elää
lebendig elävä
Leber n maksa
lüften, aufbrechen aukaista (ruho)
Lizenz f pyyntilupa, kaatolupa
Lizenzjagd f lupametsästys
Luchs m ilves
Luder n haaska
Lunge f keuhko
   
M  
Marderhund n supikoira
Messer n veitsi
   
N  
Nachsuche f etsintä (haavoitetun riistan)
Nacken m, Genick n niska
Nadelwald m havumetsä
Naturschutz m luonnonsuojelu
Nerz, Mink m minkki
Niedermoor n suo
Niederwild n peltoriista
Niederwild n pienriista
   
O  
Obertreiber m ajonjohtaja
Organ n elin
   
P  
Pansen m maha
Pause f levähdys
Pelz m turkki
Pirschjagd f hiipimisjahti
prallen kimmahtaa
präparien preparoida, täyttää
   
R  
Raubtier n petoeläin
Rückgrat n selkäranka
Regen sade
Rehbock m metsäkauris (pukki)
Rehwild n metsäkauris
Ren, Rentier n poro
Ringelrobbe f norppa
Rippe f kylkiluu
Rotwild n saksanhirvi
Rucksack m reppu
Räude f kapi
   
S  
Salzlecke f suolakivi
Sammelplatz m kokoontumispaikka
Schale f sorkka
Schaufelgeweih n sarvet (lapiosarvi)
scheu arka
schiessbar sallittu
Schmaltier n ylivuotinen naaras
Schnee m lumi
Schneefall m lumisade
Schneehase m metsäjänis
Schneehuhn n riekko
Schonzeit f rauhoitusaika
Schütze m ampuja
Schützenlinie f ampujien linja
Schuss m laukaus
Schussfertigkeit f ampumataito
Schussmoment f laukaisuhetki
Schussweite f ampumaetäisyys
in Schussweite f kantomatkan rajoissa
Schwan m joutsen
Schwarzwild n villisika
Schweiss m veri
schweissen vuotaa verta
Schweissfährte f verijälki
Schädel m kallo
Schädling m, Ungerzieter n vahinkoeläin
See m järvi
Seehund m hylje
Seil n köysi
Seitenschuss m laukaus (sivulta)
Sicherheit f turvallisuus
Sicherheitsvorschrift f turvallisuusmääräys
Signalschuss m merkkilaukaus
Spiesser m hirvi (piikkisarvinen)
Spitz m pystykorva
spüren jäljittää (koiralla)
Spürhund m jälkikoira
Stand m passipaikka
Standlaut m geben seisontahaukku
Standnachbarm passinaapuri
stellen seisauttaa riista
Stich m pistokuoppa
Stockente f sinisorsa
Stöber(-Hund) m ajokoira
Stöberjagd n ajo (koiran)
stöbern, treiben ajaa
Sumpfgebiet, Nässegebiet n vesiperäinen
   
T  
Taube f kyyhky
Tier n eläin
Tier n saksanhirvi (naaras)
Tier-, Wildschutz m eläinsuojelu
Tierleben n, Tierwelt f eläimistö
Tollwut f raivotauti
tot kuollut
treffen osua
Treiben n ajo (miesten)
Treiber m ajomies
Treiberlinie f ajoketju
Treibjagd f ajometsästys
Trophäe f trofee
Träger m kaula (sarvieläimellä)
   
U  
underwaffnet aseeton
ungerade epätasahaaraiset (sarvet)
   
V  
verbotene Schussrichtung f kielletty ampumasuunta
Vielfrass m ahma
Vogel m lintu
Vorderkörper m eturuumis
Vorderlauf m etujalka
Vorschrift f sääntö
   
W  
Wald m metsä
Waldhühner npl metsäkanalinnut
Waldrand m metsänreuna
warme Fährte f tuore jälki
Wasser n vesi
Wassergeflügel n vesilintu
Wasserwildjagd f vesilintujahti
Weidwundschuss m osua (vatsaan)
Weisswedel hirsch m valkohäntäpeura
Wetterprognose f säätiedotus
Widerrist m säkä
Wild n riista
Wildacker m riistapelto
Wildbret n liha
Wildbretgeweicht f teuraspaino
Wilderer m salametsästäjä
Wind m tuuli
Winter m talvi
Witterung f sää
Wolf m susi
Wunde f haava
Wurf m, Brut f poikue
   
Ü  
überleben, durchkommen selviytyä
   
Z  
Zahn m hammas
zielen tähdätä
Zielfernrohr n kiikaritähtäin
Zugvogel m muuttolintu
Zunge f, Lecker m kieli

Etusivulle

SAKSA - SUOMI
   
A  
abbalgen nylkeä
abfangen lopettaa (tappaa)
Abschussgebühr f kaatomaksu
Adler m kotka
Anchuss m ampumapaikka
angeschweisst haavoitettu (luodilla)
anrufen kutsua
Ansitzjagd f väijyntämetsästys
Anweisung f, Befehl m ohje
Apportierhund m noutaja
Ast, Zweig m oksa
Auerhahn m metso (ukko-)
Auerhahn n metso
Auerhuhn n metso (koppelo)
aufbrechen suolistaa
aufbrechen teurastaa
Ausschuss m ulostuloreikä (luodin)
ausser Schussweite f kantomatkan ulkopuolella
   
B  
Balz f soidin
Bauer m maanviljelijä
Baum m puu
bellen haukkua
bellen ääni (haukkua)
Berufsjäger m ammattimetsästäjä
Bestand m kanta (suurriistan)
Bett, Lager n makuus
Beute f metsästyssaalis
Bewegung f liike
Biber m majava
Birke f koivu
Birkhahn m teeri (kukko)
Birkhenne f teeri (naaras-)
Birkwild n teeri
Blattschuss m osua (lapaan)
Blattschussm lapaosuma
Boden m maa
Bracke f ajava koira
Braten m paisti
Braunbär m karhu
Bronzemedaille f pronssimitali
Bruch m oksa (hatussa)
Brunft f kiima (hirvieläinten)
Brust f rinta
Bärin f karhu (naaras-)
   
D  
Dachs m mäyrä
Dachsbracke f dreeveri
Damhirsch m kuusipeura (uros)
Damwild n kuusipeura
Deckung f suoja
Dunkel n, Dunkelheit f pimeys
   
E  
Eiderente f haahka
eidwundschuss m vatsalaukaus
Einschuss m sisäänmenoreikä (luodin)
Eis n jää
Elchbestand m hirvikanta
Elchhirsch m hirvi (uros)
Elchhund m hirvikoira
Elchjagd f hirvijahti
Elchwild n hirvi
Elster f harakka
Entenjagd f sorsajahti
Entfernung f etäisyys
erlegen, strecken kaataa (riistaa)
Erlegungsplats m kaatamispaikka
erwachsen täysikasvuinen
Espe f haapa
   
F  
Fallenjagd f loukkupyynti
fangen pyydystää
Fangschuss m armonlaukaus
Fasan m fasaani
Federwild m linturiista
Feldhase m rusakko
Feldstecher m kiikari
Fell n, Decke f talja
Fels m kallio
Felt n, Acker m pelto
führendes Tier n emo
Fichte, Tanne f kuusi
Filet n filee
Flanke f kylki
fliegen lentää
fressen syödä
frieren palella
Frischling m villisika (porsas)
Frost m pakkanen
füttern ruokkia
Fuchs m kettu
Futter n, Äsung f rehu
fährenlaut jagen ajaa (haukkuen)
fährtenlesen jäljittää
   
G  
Gabelgeweih n sarvet (hankosarvi)
Gamsbock m gemssi (pukki)
Gamsgeiss f gemssi (naaras)
Gamswild n gemssi
Gans f hanhi
Gastjäger m metsästysvieras
Gatter n aitaus
Gebusch n pensaikko
Gehirn n aivot
gelt maho
Gelände n maasto
Geruch n, Wittrung f haju
Geruchsinn m hajuaisti
geschont, beschutzt rauhoitettu
Gesetz n laki
Getreide n vilja
Geweih n sarvet (hirven, saksanhirven)
Goldmedaille f kultamitali
Graben m oja
Grenze f raja
Grizzly Bär m harmaakarhu
   
H  
Haar n karva
Habicht m haukka (kana-)
Hafer m kaura
Hahn m kukko
Hals, Laut m haukku
Hals m kaula (muilla)
Hase m jänis, metsä-
Haselhuhn n pyy
Haut, Decke, Schwarte f nahka
Hege f riistanhoito
Hegeabgabe f riistanhoitomaksu
Heidelbeere f mustikka
heimlich varovainen
Herz n sydän
Hühnerhund m lintukoira
Hintergrund m tausta
Hirsch m saksanhirvi (uros)
Hochsitz m ampumalava
Hochwild n suurriista
Hund m für Hasenjagd jäniskoira
Hundeführer m prüfung f koiranohjaaja
   
J  
Jagd f metsästys
Jagdbüchse f metsästyskivääri
Jagdgesellschaft f metsästysseurue
Jagdhütte f metsästysmaja
Jaghund m metsästyskoira
Jagdleiter m metsästyksen johtaja
Jagdsignal n metsästys-
Jagdunfall m vahingonlaukaus
Jagdverband m metsästysseura
Jagdverordnung f metsästyssäädös
Jagdwaffe f metsästysase
Jagdzeit f metsästysaika
Jagdzeug n metsästysvarustus
jagen metsästää
Jaktrevier m metsästysalue
Jäger, Waidmann m metsästäjä
Jägerprüfung f metsästäjätutkinto
Jährling m ylivuotinen
   
K  
Kalb n vasikka, vasa
Kanzel f ampumatorni
kapitales Geweih n sarvet (kypsäikäisen komeat sarvet)
Kapitalhirsch m kapitaalihirvi
Kegelrobbe f halli
Keiler m villisika (karju)
Kiefer f mänty
Knochen m luu
Kohlkrabe m korppi
krankgeschossen haavoitettu
krankschiessen haavoittaa
Krähe f varis
Kuh f lehmä
   
L  
laufen juosta
laufende Wildscheibe f liikkuva maali
Lauscher, Luser m korva
Laut m ääni
leben elää
lebendig elävä
Leber n maksa
lüften, aufbrechen aukaista (ruho)
Lizenz f pyyntilupa, kaatolupa
Lizenzjagd f lupametsästys
Luchs m ilves
Luder n haaska
Lunge f keuhko
   
M  
Marderhund n supikoira
Messer n veitsi
   
N  
Nachsuche f etsintä (haavoitetun riistan)
Nacken m, Genick n niska
Nadelwald m havumetsä
Naturschutz m luonnonsuojelu
Nerz, Mink m minkki
Niedermoor n suo
Niederwild n peltoriista
Niederwild n pienriista
   
O  
Obertreiber m ajonjohtaja
Organ n elin
   
P  
Pansen m maha
Pause f levähdys
Pelz m turkki
Pirschjagd f hiipimisjahti
prallen kimmahtaa
präparien preparoida, täyttää
   
R  
Raubtier n petoeläin
Rückgrat n selkäranka
Regen sade
Rehbock m metsäkauris (pukki)
Rehwild n metsäkauris
Ren, Rentier n poro
Ringelrobbe f norppa
Rippe f kylkiluu
Rotwild n saksanhirvi
Rucksack m reppu
Räude f kapi
   
S  
Salzlecke f suolakivi
Sammelplatz m kokoontumispaikka
Schale f sorkka
Schaufelgeweih n sarvet (lapiosarvi)
scheu arka
schiessbar sallittu
Schmaltier n ylivuotinen naaras
Schnee m lumi
Schneefall m lumisade
Schneehase m metsäjänis
Schneehuhn n riekko
Schonzeit f rauhoitusaika
Schütze m ampuja
Schützenlinie f ampujien linja
Schuss m laukaus
Schussfertigkeit f ampumataito
Schussmoment f laukaisuhetki
Schussweite f ampumaetäisyys
in Schussweite f kantomatkan rajoissa
Schwan m joutsen
Schwarzwild n villisika
Schweiss m veri
schweissen vuotaa verta
Schweissfährte f verijälki
Schädel m kallo
Schädling m, Ungerzieter n vahinkoeläin
See m järvi
Seehund m hylje
Seil n köysi
Seitenschuss m laukaus (sivulta)
Sicherheit f turvallisuus
Sicherheitsvorschrift f turvallisuusmääräys
Signalschuss m merkkilaukaus
Spiesser m hirvi (piikkisarvinen)
Spitz m pystykorva
spüren jäljittää (koiralla)
Spürhund m jälkikoira
Stand m passipaikka
Standlaut m geben seisontahaukku
Standnachbarm passinaapuri
stellen seisauttaa riista
Stich m pistokuoppa
Stockente f sinisorsa
Stöber(-Hund) m ajokoira
Stöberjagd n ajo (koiran)
stöbern, treiben ajaa
Sumpfgebiet, Nässegebiet n vesiperäinen
   
T  
Taube f kyyhky
Tier n eläin
Tier n saksanhirvi (naaras)
Tier-, Wildschutz m eläinsuojelu
Tierleben n, Tierwelt f eläimistö
Tollwut f raivotauti
tot kuollut
treffen osua
Treiben n ajo (miesten)
Treiber m ajomies
Treiberlinie f ajoketju
Treibjagd f ajometsästys
Trophäe f trofee
Träger m kaula (sarvieläimellä)
   
U  
underwaffnet aseeton
ungerade epätasahaaraiset (sarvet)
   
V  
verbotene Schussrichtung f kielletty ampumasuunta
Vielfrass m ahma
Vogel m lintu
Vorderkörper m eturuumis
Vorderlauf m etujalka
Vorschrift f sääntö
   
W  
Wald m metsä
Waldhühner npl metsäkanalinnut
Waldrand m metsänreuna
warme Fährte f tuore jälki
Wasser n vesi
Wassergeflügel n vesilintu
Wasserwildjagd f vesilintujahti
Weidwundschuss m osua (vatsaan)
Weisswedel hirsch m valkohäntäpeura
Wetterprognose f säätiedotus
Widerrist m säkä
Wild n riista
Wildacker m riistapelto
Wildbret n liha
Wildbretgeweicht f teuraspaino
Wilderer m salametsästäjä
Wind m tuuli
Winter m talvi
Witterung f sää
Wolf m susi
Wunde f haava
Wurf m, Brut f poikue
   
Ü  
überleben, durchkommen selviytyä
   
Z  
Zahn m hammas
zielen tähdätä
Zielfernrohr n kiikaritähtäin
Zugvogel m muuttolintu
Zunge f, Lecker m kieli

 

SUOMI - VENÄJÄ  
   
A  
ahma rosomáha
aitaus ogorózhennoje mésto
aitaus ográda
aivot mozgí
ajaa zagonját
ajaa preslédovat
ajaa haukkuen preslédovat s láem
ajava koira preslédujushchaja sobáka
ajo (koiran) ohóta (s sobákami)
ajo (koiran) pogónja
ajo (miesten) ohóta, obláva (ohótnikami)
ajoketju tsep zagónshchikov
ajokoira gónchaja, výzhlets
ajometsästys obláva
ajometsästys psóvaja ohóta
ajometsästys trávlja
ajomies zagónshchik
ajonjohtaja rukovodítel zagónnoj ohóty
ammattimetsästäjä éger
ammattimetsästäjä ohótnikpromyslovík
ampuja strelók, ohótnik
ampujien linja línija strelkóv
ampumaetäisyys dálnost strelbý
ampumalava ploshchádka dlja strelbý
ampumapaikka mésto dlja strelbý
ampumataito iskústvo strelbý
ampumataito masterstvó strelbý
ampumatorni výshka dlja strelbý
arka bdíteknyj
arka truslívyj
armonlaukaus poslédnij výstrel
aseeton bezorúzhnyj
aukaista (ruho) vskryvát (túshu)
   
D  
dreeveri brak (nórnaja sobáka)
   
E  
elin órgan
eläimistö zhivótnyj mir
eläimistö fáuna
eläin zhivótnoje
eläin zver
eläinsuojelu ohrána zhivótnyh
elävä zhivój
elää zhit
emo mátka, glávnaja sámka
etsintä (haavoitetun riistan) póisk, obláva (na ránenuju dich)
etujalka perédnjaja nogá
eturuumis perédnjaja chast túlovishcha
etäisyys distántsija
etäisyys distántsija
   
F  
fasaani fazán
file filé
   
G  
gemssi sérna
gemssinaaras sámka sérny
gemssipukki saméts sérny, kozjól
   
H  
haahka gága
haapa osína
haaska mertvechína
haaska pádal
haava rána
haavoitettu ránenyj
haavoitettu luodilla ránenyj púlej
haavoittaa ránit
haju aromát
haju zápah
hajuaisti njuh
hajuaisti obonjánije
halli gorbonósyj tjulén
halli tevják
hammas zub
hanhi gus
hankosarvi viloobráznyje rogá
harakka soróka
harmaakarhu medvéd grízli
harmaakarhu séryj medvéd
haukka sókol
haukka jástreb
haukku laj
haukkua brehát
haukkua lájat
havumetsä hvóinyj les
hiipimisjahti ohóta podkrádyvanijem k dichi
hirvensarvet losínyje rogá
hirvi los
hirvijahti ohóta na lósja
hirvikanta pogolóvje loséj
hirvikoira sobáka dlja ohóty
hylje tjulén
   
I  
ilves rys
   
J  
joutsen lébed
juosta bezhát
jäljittää vyslézhivat
jäljittää idtí po slédu
jäljittää koiralla vyslézhivat s sobákoj
jälkikoira ishchéika
jänis, metsäjänis zájats, poljárnyj zájats
jäniskoira gónchaja na záitsa
järvi ózero
jää ljod
   
K  
kaataa (riistaa) otstrelját zvérja
kaataa (riistaa) ubít zvérja
kaatamispaikka mésto, gde ubít zver
kaatomaksu pláta za otstrél
kallio skalá
kallo chérep
kanahaukka jástrebteterevjátnik
kanta suurriistan pogolóvje krúpnogo zvérja
kantomatkan rajoissa v predélah dálnosti strelbý
kantomatkan ulkopuolella za predélami dálnosti strelbý
kapi chesótka
kapitaalihirvi olén-zaméts (s pjátogo góda)
karhu medvéd
karva sherst, meh
kaula, niska shéja
kaura ovjós
kettu lisá, lisítsa
keuhko ljóhkoje
kieli jazýk
kielletty ampumasuunta zapreshchénnoje napravlénije strelbý
kiikari binókl
kiikaritähtäin optichéskij pritsél
kiima (hirvieläinten) téchka
kimmahtaa otskachít
koiranohjaaja vladélets, dressiróvshchik sobák
koivu berjóza
kokoontumispaikka mésto sbóra
koppelo gluhárka
korppi vóron
korva úho
kotka orjól
kukko petúh
kultamitali zolotája medál
kuollut mjórtvyj
kutsua zvat
kutsua priglashát
kuusi jel
kuusipeura lan
kuusipeurauros saméts láni
kylki bok, flang
kylkiluu rebró
kypsäikäisen komeat sarvet korolévskije rogá olénja-samtsá
kyyhky gólub
köysi verjóvka
köysi kanát
köysi tros
   
L  
laki zakón
lapaosuma popadánije v lopátku
lapiosarvi lopatoobráznyj rog
laukaisuhetki momént výstrela
laukaus výstrel
laukaus sivulta výstrel sbóku
lehmä koróva
lentää letát
levähdys ótdyh
levähdys peredýshka
liha mjáso
liike dvizhénije
liikkuva maali dvízhushchajasja tsel
lintu ptítsa
lintukoira legávaja
linturiista pernátaja dich
lopettaa (tappaa) prikónchit
loukkupyynti lóvlja kapkánami
loukkupyynti ohóta na lovúshki
lumi sneg
lumisade snegopád
luonnonsuojelu ohrána priródy
lupametsästys ohóta s litsénzijej
luu kost
   
M  
maa zemljá
maanviljelijä zemledélets
maanviljelijä férmer
maasto mésnost
maha brjúho
maha zhivót
maho jálovyj
majava bobr
maksa péchen
makuus berlóga
makuus lógovishche
merkkilaukaus signálnyj výstrel
metso gluhár
metsä les
metsäjänis lesnój zájats
metsäkanalinnut lesnája pernátaja dich
metsäkauris kosúl
metsäkaurispukki saméts kosúli
metsänreuna opúshka lésa
metsästyksen johtaja rukovodítel ohóty
metsästys ohóta
metsästysaika ohótnichij sezón
metsästysalue rajón ohóty
metsästysase ohótnichje orúzhije
metsästyskivääri ohótnichje ruzhjó
metsästyskoira ohótnichja sobáka
metsästysmaja ohótnichij dómik
metsästyssaalis dobýcha
metsästyssaalis preslédujemyj zver
metsästysseura ohótnichij klub
metsästysseura ohótnichje óbshchestvo
metsästysseurue grúppa ohótnikov
metsästyssignaali ohótnichij signál
metsästyssäädös právila ohóty
metsästysvarustus ohótnichje snarjazhénije
metsästysvieras ohótnik-gost
metsästäjä ohótnik
metsästäjätutkinto ekzámen ohótnika
metsästää ohótitsja
minkki nórka amerikánskaja
mustikka cherníka
muuttolintu perelétnaja ptítsa
mänty sosná
mäyrä barsúk
   
N  
naaraskarhu medvéditsa
nahka kózha
niska zatýlok
norppa kólchatyj tulén
norppa nérpa
noutaja ohótnichjz sobáka (prinósjashchaja dobýchu)
nylkeä osvezhevát
nylkeä sdirát shkúru
   
O  
ohje instrúktsija
ohje ukazánije
oja kanáva
oja rov
oksa vétka
oksa hatussa uzór v víde vétochki (na shljápe)
osua popást, popadát
osua lapaan popást v lopátku
osua vatsaan popást v zhivót
   
P  
paisti ogúzok
pakkanen moróz
palella mjórznut, zjábnut
passinaapuri soséd po vyzhidátelnoj pozítsii
passinaapuri sosédnij strelók
passipaikka vyzhidátelnaja pozítsija
passipaikka post
pelto póle
peltoriista polevája dich
pensaikko kustárnik
petoeläin híshchnik
petoeläin híshchnyj zver
pienriista mélkaja dich
piikkisarvinen hirvi dvuhlétnij los
piikkisarvinen hirvi los s óstrymi rogámi
pimeys temnotá
pistokuoppa otvérstije ot ukóla
pistokuoppa poréz
poikue vývodok, pomjót
poro sevérnyj olén
porsas porosjónok
preparoida, täyttää preparírovat
pronssimitali brónzovaja medál
puu dérevo
pystykorva shpits
pyy rjábchik
pyydystää lovít
pyyntilupa, kaatolupa litsénzija na otstrél
   
R  
raivotauti beshénstvo
raivotauti, vesikauhu vodobojázn
raja granítsa
rauhoitettu ohóta zapreshchená
rauhoitusaika zaprétnoje vrémja
rehu korm
reppu rjukzák
riekko bélaja kuropátka
riista dich
riistanhoito ohrána i razvedénije dichi
riistanhoitomaksu ohótnichij vznos
riistanhoitomaksu pláta za razvedénije dichi
riistapelto kormovóje póle
rinta grud
ruokkia kormít
rusakko zájatz-rusák
   
S  
sade dozhd
saksanhirvi blagoródnyj olén
saksanhirvinaaras sámka olénja
saksanhirviuros saméts olénja
salametsästäjä brakonjér
sallittu razreshónnyj
sarvet rogá
sarvet epätasahaaraiset rogá s ráznymi vetvjámi
seisauttaa riista zagnát zvérja
seisontahaukku zagónnyj laj
selkäranka pozvonóchnik
selviytyä výzhit
selviytyä priití v sebjá
sinisorsa krjákva
sisäänmenoreikä (luodin) vhodnóje otvérstije (púli)
soidin tokovánije, tok
sorkka kopýto
sorsajahti ohóta na útok
suo bolóto
suoja ukrýtije, ubézhishche
suolakivi lizunéts, mésto sbóra zhivótnyh
suolakivi soljanój kámen
suolistaa potroshít dich
supikoira jenotovídnaja sobáka
susi volk
suurriista krúpnaja dich
sydän sérdtse
syödä jest
säkä hólka
sää pogóda
sääntö polozhénije
sääntö právilo
säätiedotus prognóz pogódy
   
T  
talja, nahka shkúra
talvi zimá
tappaa ubít
tausta fon, zádnij plan
teeri téterev
teerikukko téterev-saméts, kosách
teerinaaras tetjórka
teuraspaino ubójnyj ves
teurastaa zabivát
trofee troféj
tuore jälki svézhij sled
turkki, nahka, karva meh
turvallisuus bezopásnost
turvallisuusmääräys právilo bezopásnosti
tuuli véter
tähdätä tsélitsja
täysikasvuinen vzróslyj
täyttää, preparoida nabivát chúchelo
   
U  
ukkometso petúh, gluhár
ulostuloreikä (luodin) vyhodnóje otvérstije (púli)
uroshirvi los-saméts
   
V  
vahingonlaukaus slucháinyj výstrel
vahinkoeläin vredítel, híshchnik
vahinkoeläin vrédnoje zhivótnoje
valkohäntäpeura pjatnístyj olén
varis voróna
varovainen, arka ostorózhnyj
varovainen, arka puglívyj
vasikka,vasa teljónok, nebljúj
vatsalaukaus výstrel v zhivót
veitsi nozh
veri krov
verijälki krovávyj sled
vesi vodá
vesilintu vodoplávajushchaja ptítsa
vesilintujahti ohóta na vodopavajushchuju ptítsu
vesiperäinen syrój, vodonósnyj
vilja hleb, zernó
villisika kabán
villisikakarju hrjak, kabán
vuotaa verta krovotóchit
vuotaa verta puskát krov
väijyntämetsästys ohóta iz zasády
   
Y  
ylivuotinen godovályj
ylivuotinen naaras godoválaja sámka
   
Ä  
ääni gólos

 

 

ENGLANTI - SUOMI
   
A  
aim tähdätä
alive elävä
American mink minkki
animal eläin
antlers sarvet (hirven, saksanh.)
arctic hare metsäjänis
aspen haapa
   
B  
backround tausta
badger mäyrä
bark haukkua
bark ääni (haukkua)
barking, cry haukku
barking at bay seisontahaukku
barren maho
beater ajomies
beaver majava
big game suurriista
bilberry, blueberry mustikka
birch koivu
bird lintu
black cock teeri (kukko)
black grouse teeri
bleed vuotaa verta
blood trail verijälki
blood veri
bone luu
bounce kimmahtaa
boundary raja
brain aivot
branch, twig oksa
bring to bay seisauttaa riista
bronze medal pronssimitali
brown bear karhu
brown hare rusakko
brush-wood pensaikko
bull uros (hirvi)
butcher teurastaa
   
C  
calf vasikka, vasa
call kutsua
capercaillie cock metso (ukko-)
capercaillie metso
carrion haaska
chamois buck gemssi (pukki)
chamois doe gemssi (naaras)
chamois gemssi
chase ajo (koiran)
chest rinta
closed season rauhoitusaika
cloven hoof, trotter sorkka
coat, skin talja
cock kukko
coniferous forest havumetsä
cover, hide suoja
cow lehmä
cranium, skull kallo
crop vilja
crow varis
   
D  
dachsbracke dreeveri
darkness pimeys
dead kuollut
distance etäisyys
ditch, trench oja
dog handler koiranohjaaja
drive, beat ajo (miesten)
drive ajaa
driven game shooting ajometsästys
duck-shooting sorsajahti
   
E  
eagle kotka
ear korva
eider duck haahka
elk, moose (USA) hirvi
elk population hirvikanta
elk-brocket piikkisarvinen (hirvi)
elk-hound hirvikoira
elk-shooting hirvijahti
enclosure, park aitaus
entrance hole of the bullet sisäänmenoreikä (luodin)
exit hole of the bullet ulostuloreikä (luodin)
   
F  
fallow buck kuusipeura (uros)
fallow deer kuusipeura
farmer maanviljelijä
feed, eat syödä
feed ruokkia
feeding, food rehu
feeding ground riistapelto
feel cold palella
female yearling ylivuotinen naaras
field game peltoriista
field pelto
fillet filee
finish off lopettaa (tappaa)
finishing shot armonlaukaus
fir, spruce kuusi
firing moment laukaisuhetki
flank kylki
fly lentää
fore part eturuumis
foreleg etujalka
forest game-birds metsäkanalinnut
forest margin metsänreuna
forest metsä
forked head hankosarvi
fox kettu
frost pakkanen
fully grown adult täysikasvuinen
fur turkki
   
G  
game conservation riistanhoito
game riista
game-birds, wildfowl linturiista
gamekeeping fee riistanhoitomaksu
glass, binoculars kiikari
glutton, wolverine ahma
gold metal kultamitali
goose hanhi
goshawk haukka (kana-)
gralloch aukaista (ruho)
gralloch suolistaa
great old stag kapitaalihirvi
grey hen teeri (naaras-)
grey seal halli
grizzly bear harmaakarhu
ground maa
gruntling villisika (porsas)
guest Gun, hunting guest metsästysvieras
Gun, hunter, Shot metsästäjä
gun dog, hound metsästyskoira
gun dog lintukoira
gut-shot osua (vatsaan)
gut-shot vatsalaukaus
   
H  
hair, coat karva
hare jänis, metsä-
harrier jäniskoira
hazel hen pyy
heart sydän
hen metso (koppelo)
hide, skin, coat nahka
high-seat ampumalava
high-seat ampumatorni
hind saksanhirvi (naaras)
hit, strike osua
hound dog, foxhound ajokoira
hunting association metsästysseura
hunting district metsästysalue
hunting regulation metsästyssäädös
hunting signal metsästys-
huntsman´s examination metsästäjätutkinto
   
I  
ice jää
instruction, order ohje
   
J  
joint paisti
   
K  
keeper ammattimetsästäjä
knife veitsi
   
L  
lake järvi
lateral shot laukaus (sivulta)
law, act laki
leader of the beat ajonjohtaja
leader of the shoot metsästyksen johtaja
leading hind emo
lekking soidin
licence pyyntilupa, kaatolupa
limited shooting lupametsästys
line of beaters ajoketju
line of Guns (Rifles) ampujien linja
litter, brood poikue
live elää
liver maksa
lung keuhko
lynx ilves
   
M  
magpie harakka
male boar, tusker villisika (karju)
mallard sinisorsa
mange kapi
marsh, swamp suo
meeting-place kokoontumispaikka
migratory bird muuttolintu
movement liike
moving game target liikkuva maali
   
N  
nature conservancy luonnonsuojelu
neck, back of the head niska
neck kaula (muilla)
neck kaula (sarvieläimellä)
neighbour, neighbouring gun passinaapuri
   
O  
oats kaura
organ elin
out of range kantomatkan ulkopuolella
   
P  
palmated antlers sarvet (lapiosarvi)
paunch, stomach maha
pause, break, rest levähdys
permitted sallittu
pheasant fasaani
pigeon kyyhky
pine mänty
place of shooting ampumapaikka
place of the kill kaatamispaikka
poacher salametsästäjä
population kanta (suurriistan)
predator petoeläin
preserved, protected rauhoitettu
prohibited shooting angle kielletty ampumasuunta
protection of wild life eläinsuojelu
   
Q  
quarry metsästyssaalis
quarter jäljittää (koiralla)
   
R  
rabies raivotauti
raccoon dog supikoira
rain sade
range of fire ampumaetäisyys
raven korppi
red deer saksanhirvi
regulation, rule sääntö
reindeer poro
retriever noutaja
rib kylkiluu
Rifle, Gun ampuja
rifle scope kiikaritähtäin
ringed seal norppa
rock kallio
roe buck metsäkauris (pukki)
roe deer metsäkauris
rope köysi
royal stag sarvet (kypsäikäisen komeat sarvet)
rucksack reppu
run juosta
rut kiima (hirvieläinten)
   
S  
safety turvallisuus
salt lick suolakivi
seal hylje
search (for wounded game) etsintä (haavoitetun riistan)
seat, lair makuus
security rule turvallisuusmääräys
sense of smell hajuaisti
she-bear karhu (naaras)
shoot, bag kaataa (riistaa)
shoot, hunt metsästää
shooting, hunting metsästys
shooting ability ampumataito
shooting accident vahingonlaukaus
shooting box metsästysmaja
shooting equipment metsästysvarustus
shooting party metsästysseurue
shooting season metsästysaika
shot laukaus
shoulder blade hit lapaosuma
shoulder-blade hit osua (lapaan)
shy varovainen
signal shot merkkilaukaus
skin nylkeä
smallgame pienriista
smell, scent haju
snow lumi
snowfall lumisade
sound ääni
speak while training ajaa (haukkuen)
spine selkäranka
spitz pystykorva
sporting arm metsästysase
sporting gun metsästyskivääri
spray oksa (hatussa)
stag saksanhirvi (uros)
stalking hiipimisjahti
stand passipaikka
stillhund väijyntämetsästys
stuff, mount preparoida, täyttää
survive selviytyä
swan joutsen
   
T  
terrain, ground maasto
throat pistokuoppa
tongue kieli
tooth hammas
track, clear up slotmarks jäljittää
trap, catch pyydystää
trapping loukkupyynti
tree puu
trophy fee kaatomaksu
trophy trofee
tufter jälkikoira
   
U  
unarmed aseeton
uneven epätasahaaraiset (sarvet)
   
V  
venison, meat liha
venison weight teuraspaino
vermin vahinkoeläin
   
W  
ware, sly arka
warm scent tuore jälki
water vesi
water-fowl vesilintu
weather forecast säätiedotus
weather sää
wetland vesiperäinen
white-tailed deer valkohäntäpeura
wild boar villisika
wild life eläimistö
wildfowling vesilintujahti
willow grouse riekko
wind tuuli
winter talvi
withers säkä
within range kantomatkan rajoissa
wolf susi
wouded haavoitettu
wound haava
wound haavoittaa
wounded haavoitettu (luodilla)
   
Y  
yearling ylivuotinen

 

 

RUOTSI-SUOMI
   
A  
andijakt sorsajahti
anropa kutsua
anvisning, order ohje
apportör noutaja
asp haapa
avfångingsskott armonlaukaus
avstånd, distans etäisyys
   
B  
bakgrund tausta
barrskog havumetsä
ben luu
bestånd kanta (suurriistan)
björk koivu
björnhona karhu (naaras-)
blod veri
blodspår verijälki
blåbär mustikka
blöda vuotaa verta
bogträff lapaosuma
bonde maanviljelijä
bronsmedalj pronssimitali
brost rinta
brunbjörn karhu
bukskott vatsalaukaus
buskage pensaikko
bäver majava
   
D  
dalripa riekko
dike oja
djur eläin
djurliv eläimistö
djurskydd eläinsuojelu
dovvilt kuusipeura
drev ajo (koiran)
drever dreeveri
drevjakt, klappjakt ajometsästys
drevkarl ajomies
drevkedja ajoketju
drevsledare ajonjohtaja
driva ajaa
driva med skall aja (haukkuen)
drivande hund ajava koira
duva kyyhky
duvhök (kana)haukka
död kuollut
   
E  
eftersök etsintä (haavoitetun riistan)
ejder haahka
ettåring ylivuotinen
   
F  
fallplats kaatamispaikka
fasan fasaani
filé filee
flank, kroppsflank kylki
flyga lentää
flyttfågel muuttolintu
flå nylkeä
foder, föda rehu
fodra, utfodra ruokkia
framben etujalka
framkropp eturuumis
fridlysningstid rauhoitusaika
fridlyst, skyddad rauhoitettu
frost pakkanen
frysa palella
fullvuxen täysikasvuinen
fågel lintu
fågelhund lintukoira
fågelvilt linturiista
fånga pyydystää
fäll, skin talja
fällavgift kaatomaksu
fällfångst loukkupyynti
fält, åker pelto
fälthare rusakko
fältvilt peltoriista
färsk spår tuore jälki
förbjuden skjutriktning kielletty ampumasuunta
förelse liike
försiktig varovainen
   
G  
gaffelhorn hankosarvi
gall maho
galt villisika (karju)
gems gemssi
gemsbock gemssi (pukki)
gemsget gemssi (naaras)
gran kuusi
grizzlybjörn harmaakarhu
gråsäl halli
gräns raja
gräsand sinisorsa
grävling mäyrä
guldmedalj kultamitali
gås hanhi
   
H  
hals kaula (muilla)
hals kaula (sarvieläimellä)
hare jänis, metsä-
harhund jäniskoira
havre kaura
hind saksanhirvi (naaras)
hjort kuusipeura (uros)
hjort saksanhirvi (uros)
hjortbrunst kiima
hjärna aivot
hjärta sydän
horn hirven (saksanhirven) sarvet
hud nahka
hundförare koiranohjaaja
hundskall haukku
hår karva
hägn aitaus
högvilt suurriista
höna teeri (naaras-)
   
I  
ingångshål sisäänmenoreikä (luodin)
inom skotthåll kantomatkan rajoissa
is jää
   
J  
jaga metsästää
jakt metsästys
jaktbyte metsästyssaalis
jaktdisktrikt metsästysalue
jaktförening metsästysseura
jaktgevär metsästyskivääri
jaktgäst metsästysvieras
jakthund metsästyskoira
jaktledare metsästyksen johtaja
jaktsignal metsästys-
jaktstadga metsästyssäädös
jaktstuga metsästysmaja
jaktskällskap metsästysseurue
jakttid metsästysaika
jaktutrustning metsästysvarustus
jaktvapen metsästyssase
jaktvård, viltvård riistanhoito
jaktvårdsavgift riistanhoitomaksu
jägare metsästäjä
jägarexamen metsästäjätutkinto
järpe pyy
järv ahma
   
K  
kalv vasikka, vasa
kapital kapitaalihirvi
kapitalt horn kypsäikäisen komeat sarvet
kikare kiikari
kikarsikte kiikaritähtäin
klippa kallio
klöv sorkka
kniv veitsi
ko lehmä
korp korppi
kranium kallo
kronvilt saksanhirvi
kråka varis
kull poikue
kulting villisika (porsas)
kvist i hatt oksa (hatussa)
kvist oksa
kärr suo
kött liha
   
L  
lag laki
lega makuus
leva elää
levande elävä
lever maksa
licens pyyntilupa, kaatolupa
licensjakt lupametsästys
ljud ääni
lodjur ilves
lukt, vittring haju
luktsinne hajuaisti
lunga keuhko
löpa, springa juosta
löpande viltmål liikkuva maali
   
M  
mage maha
manke säkä
mark maa
mink minkki
moderdjur emo
mårdhund supikoira
mörker pimeys
   
N  
nacke niska (nahka)
naturskydd luonnonsuojelu
nedlägga kaataa (riistaa)
   
O  
obeväpnad aseeton
ojämn epätasahaaraiset
organ elin
orre teeri
   
P  
pass passipaikka
passa, ta ur suolistaa
passgranne passinaapuri
preparera preparoida, täyttää
päls turkki
   
R  
rabies raivotauti
rast levähdys
regel, föreskrift sääntö
regn sade
ren poro
rep köysi
revben kylkiluu
rovdjur petoeläin
ryggrad selkäranka
ryggsäck reppu
råbock metsäkauris (pukki)
rådjur metsäkauris
räv kettu
   
S  
saltsleke suolakivi
samlingsplats kokoontumispaikka
signalskott merkkilaukaus
sikta tähdätä
sjuttorn ampumatorni
sjö järvi
sjöfågel vesilintu
skabb kapi
skadedjur vahinkoeläin
skadskjuta haavoittaa
skadskjuten, påskjuten haavoitettu
skadskjuten haavoitettu (luodilla)
skata harakka
skjutförmåga ampumataito
skjutlave ampumalava
skog metsä
skogsbryn metsänreuna
skogsfågel metsäkanalinnut
skogshare metsäjänis
skott från sidan laukaus (sivulta)
skott laukaus
skottplats ampumapaikka
skottvidd ampumaetäisyys
skottögonblick laukaisuhetki
skovelhorn lapiosarvi
skydd suoja
skygg arka
skytt ampuja
skyttelinje ampujien linja
skälla haukkua
slakta upp teurastaa
slaktvikt teuraspaino
smaldjur ylivuotinen naaras
smygjakt, pyrschjakt hiipimisjahti
småvilt pienriista
snö lumi
snöfall lumisade
spel soidin
spets pystykorva
spetsjur piikkisarvinen (hirvi)
spåra jäljittää
spåra jäljittää (koiralla)
spårhund jälkikoira
stek paisti
sticka, avfånga lopettaa (tappaa)
stickhål pistokuoppa
studsa kimmahtaa
ståndskall seisontahaukku
ställa vilt seisauttaa riista
stövare ajokoira
svan joutsen
sår haava
såt, drev ajo (miesten)
säd vilja
säkerhet turvallisuus
säkerhetsbestämmelse turvallisuusmääräys
säl hylje
   
T  
tall mänty
tand hammas
terräng maasto
tillåten sallittu
tjuvskytt salametsästäjä
tjäder metso
tjäderhöna metso (koppelo)
tjädertupp metso (ukko-)
trofé trofee
träd puu
träff i bogen osua (lapaan)
träff i buken osua (vatsaan)
träffa osua
tunga kieli
tupp kukko
tupp teeri (kukko)
   
U  
utgångshål ulostuloreikä (luodin)
utom skotthål kantomatkan ulkopuolella
   
V  
vak(t)jakt väijyntämetsästys
varg susi
vatten vesi
vattenfågeljakt vesilintujahti
vikare norppa
vildsvin villisika
vilt, villebråd riista
viltåker riistapelto
vind tuuli
vinter talvi
vitsvanshjort valkohäntäpeura
vådaskjutning vahingonlaukaus
våtmark vesiperäinen
väder sää
väderprognos säätiedotus
   
Y  
yrkesjägare ammattimetsästäjä
   
Å  
åtel haaska
   
Ä  
älg hirvi
älghund hirvikoira
älgjakt hirvijahti
älgtsam hirvikanta
älgtjur uros (hirvi)
äta syödä
   
Ö  
öppna aukaista (ruho)
öra korva
örn kotka
överleva selviytyä

Etusivulle

 

SAKSA - SUOMI
   
A  
abbalgen nylkeä
abfangen lopettaa (tappaa)
Abschussgebühr f kaatomaksu
Adler m kotka
Anchuss m ampumapaikka
angeschweisst haavoitettu (luodilla)
anrufen kutsua
Ansitzjagd f väijyntämetsästys
Anweisung f, Befehl m ohje
Apportierhund m noutaja
Ast, Zweig m oksa
Auerhahn m metso (ukko-)
Auerhahn n metso
Auerhuhn n metso (koppelo)
aufbrechen suolistaa
aufbrechen teurastaa
Ausschuss m ulostuloreikä (luodin)
ausser Schussweite f kantomatkan ulkopuolella
   
B  
Balz f soidin
Bauer m maanviljelijä
Baum m puu
bellen haukkua
bellen ääni (haukkua)
Berufsjäger m ammattimetsästäjä
Bestand m kanta (suurriistan)
Bett, Lager n makuus
Beute f metsästyssaalis
Bewegung f liike
Biber m majava
Birke f koivu
Birkhahn m teeri (kukko)
Birkhenne f teeri (naaras-)
Birkwild n teeri
Blattschuss m osua (lapaan)
Blattschussm lapaosuma
Boden m maa
Bracke f ajava koira
Braten m paisti
Braunbär m karhu
Bronzemedaille f pronssimitali
Bruch m oksa (hatussa)
Brunft f kiima (hirvieläinten)
Brust f rinta
Bärin f karhu (naaras-)
   
D  
Dachs m mäyrä
Dachsbracke f dreeveri
Damhirsch m kuusipeura (uros)
Damwild n kuusipeura
Deckung f suoja
Dunkel n, Dunkelheit f pimeys
   
E  
Eiderente f haahka
eidwundschuss m vatsalaukaus
Einschuss m sisäänmenoreikä (luodin)
Eis n jää
Elchbestand m hirvikanta
Elchhirsch m hirvi (uros)
Elchhund m hirvikoira
Elchjagd f hirvijahti
Elchwild n hirvi
Elster f harakka
Entenjagd f sorsajahti
Entfernung f etäisyys
erlegen, strecken kaataa (riistaa)
Erlegungsplats m kaatamispaikka
erwachsen täysikasvuinen
Espe f haapa
   
F  
Fallenjagd f loukkupyynti
fangen pyydystää
Fangschuss m armonlaukaus
Fasan m fasaani
Federwild m linturiista
Feldhase m rusakko
Feldstecher m kiikari
Fell n, Decke f talja
Fels m kallio
Felt n, Acker m pelto
führendes Tier n emo
Fichte, Tanne f kuusi
Filet n filee
Flanke f kylki
fliegen lentää
fressen syödä
frieren palella
Frischling m villisika (porsas)
Frost m pakkanen
füttern ruokkia
Fuchs m kettu
Futter n, Äsung f rehu
fährenlaut jagen ajaa (haukkuen)
fährtenlesen jäljittää
   
G  
Gabelgeweih n sarvet (hankosarvi)
Gamsbock m gemssi (pukki)
Gamsgeiss f gemssi (naaras)
Gamswild n gemssi
Gans f hanhi
Gastjäger m metsästysvieras
Gatter n aitaus
Gebusch n pensaikko
Gehirn n aivot
gelt maho
Gelände n maasto
Geruch n, Wittrung f haju
Geruchsinn m hajuaisti
geschont, beschutzt rauhoitettu
Gesetz n laki
Getreide n vilja
Geweih n sarvet (hirven, saksanhirven)
Goldmedaille f kultamitali
Graben m oja
Grenze f raja
Grizzly Bär m harmaakarhu
   
H  
Haar n karva
Habicht m haukka (kana-)
Hafer m kaura
Hahn m kukko
Hals, Laut m haukku
Hals m kaula (muilla)
Hase m jänis, metsä-
Haselhuhn n pyy
Haut, Decke, Schwarte f nahka
Hege f riistanhoito
Hegeabgabe f riistanhoitomaksu
Heidelbeere f mustikka
heimlich varovainen
Herz n sydän
Hühnerhund m lintukoira
Hintergrund m tausta
Hirsch m saksanhirvi (uros)
Hochsitz m ampumalava
Hochwild n suurriista
Hund m für Hasenjagd jäniskoira
Hundeführer m prüfung f koiranohjaaja
   
J  
Jagd f metsästys
Jagdbüchse f metsästyskivääri
Jagdgesellschaft f metsästysseurue
Jagdhütte f metsästysmaja
Jaghund m metsästyskoira
Jagdleiter m metsästyksen johtaja
Jagdsignal n metsästys-
Jagdunfall m vahingonlaukaus
Jagdverband m metsästysseura
Jagdverordnung f metsästyssäädös
Jagdwaffe f metsästysase
Jagdzeit f metsästysaika
Jagdzeug n metsästysvarustus
jagen metsästää
Jaktrevier m metsästysalue
Jäger, Waidmann m metsästäjä
Jägerprüfung f metsästäjätutkinto
Jährling m ylivuotinen
   
K  
Kalb n vasikka, vasa
Kanzel f ampumatorni
kapitales Geweih n sarvet (kypsäikäisen komeat sarvet)
Kapitalhirsch m kapitaalihirvi
Kegelrobbe f halli
Keiler m villisika (karju)
Kiefer f mänty
Knochen m luu
Kohlkrabe m korppi
krankgeschossen haavoitettu
krankschiessen haavoittaa
Krähe f varis
Kuh f lehmä
   
L  
laufen juosta
laufende Wildscheibe f liikkuva maali
Lauscher, Luser m korva
Laut m ääni
leben elää
lebendig elävä
Leber n maksa
lüften, aufbrechen aukaista (ruho)
Lizenz f pyyntilupa, kaatolupa
Lizenzjagd f lupametsästys
Luchs m ilves
Luder n haaska
Lunge f keuhko
   
M  
Marderhund n supikoira
Messer n veitsi
   
N  
Nachsuche f etsintä (haavoitetun riistan)
Nacken m, Genick n niska
Nadelwald m havumetsä
Naturschutz m luonnonsuojelu
Nerz, Mink m minkki
Niedermoor n suo
Niederwild n peltoriista
Niederwild n pienriista
   
O  
Obertreiber m ajonjohtaja
Organ n elin
   
P  
Pansen m maha
Pause f levähdys
Pelz m turkki
Pirschjagd f hiipimisjahti
prallen kimmahtaa
präparien preparoida, täyttää
   
R  
Raubtier n petoeläin
Rückgrat n selkäranka
Regen sade
Rehbock m metsäkauris (pukki)
Rehwild n metsäkauris
Ren, Rentier n poro
Ringelrobbe f norppa
Rippe f kylkiluu
Rotwild n saksanhirvi
Rucksack m reppu
Räude f kapi
   
S  
Salzlecke f suolakivi
Sammelplatz m kokoontumispaikka
Schale f sorkka
Schaufelgeweih n sarvet (lapiosarvi)
scheu arka
schiessbar sallittu
Schmaltier n ylivuotinen naaras
Schnee m lumi
Schneefall m lumisade
Schneehase m metsäjänis
Schneehuhn n riekko
Schonzeit f rauhoitusaika
Schütze m ampuja
Schützenlinie f ampujien linja
Schuss m laukaus
Schussfertigkeit f ampumataito
Schussmoment f laukaisuhetki
Schussweite f ampumaetäisyys
in Schussweite f kantomatkan rajoissa
Schwan m joutsen
Schwarzwild n villisika
Schweiss m veri
schweissen vuotaa verta
Schweissfährte f verijälki
Schädel m kallo
Schädling m, Ungerzieter n vahinkoeläin
See m järvi
Seehund m hylje
Seil n köysi
Seitenschuss m laukaus (sivulta)
Sicherheit f turvallisuus
Sicherheitsvorschrift f turvallisuusmääräys
Signalschuss m merkkilaukaus
Spiesser m hirvi (piikkisarvinen)
Spitz m pystykorva
spüren jäljittää (koiralla)
Spürhund m jälkikoira
Stand m passipaikka
Standlaut m geben seisontahaukku
Standnachbarm passinaapuri
stellen seisauttaa riista
Stich m pistokuoppa
Stockente f sinisorsa
Stöber(-Hund) m ajokoira
Stöberjagd n ajo (koiran)
stöbern, treiben ajaa
Sumpfgebiet, Nässegebiet n vesiperäinen
   
T  
Taube f kyyhky
Tier n eläin
Tier n saksanhirvi (naaras)
Tier-, Wildschutz m eläinsuojelu
Tierleben n, Tierwelt f eläimistö
Tollwut f raivotauti
tot kuollut
treffen osua
Treiben n ajo (miesten)
Treiber m ajomies
Treiberlinie f ajoketju
Treibjagd f ajometsästys
Trophäe f trofee
Träger m kaula (sarvieläimellä)
   
U  
underwaffnet aseeton
ungerade epätasahaaraiset (sarvet)
   
V  
verbotene Schussrichtung f kielletty ampumasuunta
Vielfrass m ahma
Vogel m lintu
Vorderkörper m eturuumis
Vorderlauf m etujalka
Vorschrift f sääntö
   
W  
Wald m metsä
Waldhühner npl metsäkanalinnut
Waldrand m metsänreuna
warme Fährte f tuore jälki
Wasser n vesi
Wassergeflügel n vesilintu
Wasserwildjagd f vesilintujahti
Weidwundschuss m osua (vatsaan)
Weisswedel hirsch m valkohäntäpeura
Wetterprognose f säätiedotus
Widerrist m säkä
Wild n riista
Wildacker m riistapelto
Wildbret n liha
Wildbretgeweicht f teuraspaino
Wilderer m salametsästäjä
Wind m tuuli
Winter m talvi
Witterung f sää
Wolf m susi
Wunde f haava
Wurf m, Brut f poikue
   
Ü  
überleben, durchkommen selviytyä
   
Z  
Zahn m hammas
zielen tähdätä
Zielfernrohr n kiikaritähtäin
Zugvogel m muuttolintu
Zunge f, Lecker m kieli

 

 

VENÄJÄ - SUOMI
   
A  
aromát haju
   
B  
barsúk mäyrä
bdíteknyj arka
bélaja kuropátka riekko
berjóza koivu
berlóga makuus
beshénstvo raivotauti
bezhát juosta
bezopásnost turvallisuus
bezorúzhnyj aseeton
binókl kiikari
blagoródnyj olén saksanhirvi
bobr majava
bok, flang kylki
bolóto suo
brak (nórnaja sobáka) dreeveri
brakonjér salametsästäjä
brehát haukkua
brjúho maha
brónzovaja medál pronssimitali
   
C  
chérep kallo
cherníka mustikka
chesótka kapi
   
D  
dálnost strelbý ampumaetäisyys
dérevo puu
dich riista
distántsija etäisyys
dobýcha metsästyssaalis
dozhd sade
dvizhénije liike
dvízhushchajasja tsel liikkuva maali
dvuhlétnij los piikkisarvinen hirvi
   
E  
éger ammattimetsästäjä
ekzámen ohótnika metsästäjätutkinto
   
F  
fáuna eläimistö
fazán fasaani
férmer maanviljelijä
filé file
fon, zádnij plan tausta
   
G  
gága haahka
gluhár metso
gluhárka koppelo
godoválaja sámka ylivuotinen naaras
godovályj ylivuotinen
gólos ääni
gólub kyyhky
gónchaja na záitsa jäniskoira
gónchaja, výzhlets ajokoira
gorbonósyj tjulén halli
granítsa raja
grud rinta
grúppa ohótnikov metsästysseurue
gus hanhi
   
H  
híshchnik petoeläin
híshchnyj zver petoeläin
hleb, zernó vilja
hólka säkä
hrjak, kabán villisikakarju
hvóinyj les havumetsä
   
I  
idtí po slédu jäljittää
instrúktsija ohje
ishchéika jälkikoira
iskústvo strelbý ampumataito
   
J  
jálovyj maho
jástreb haukka
jástrebteterevjátnik kanahaukka
jazýk kieli
jel kuusi
jenotovídnaja sobáka supikoira
jest syödä
   
K  
kabán villisika
kanát köysi
kanáva oja
kólchatyj tulén norppa
kopýto sorkka
korm rehu
kormít ruokkia
kormovóje póle riistapelto
korolévskije rogá olénja-samtsá kypsäikäisen komeat sarvet
koróva lehmä
kost luu
kosúl metsäkauris
kózha nahka
krjákva sinisorsa
krov veri
krovávyj sled verijälki
krovotóchit vuotaa verta
krúpnaja dich suurriista
kustárnik pensaikko
   
L  
laj haukku
lájat haukkua
lan kuusipeura
lébed joutsen
legávaja lintukoira
les metsä
lesnája pernátaja dich metsäkanalinnut
lesnój zájats metsäjänis
letát lentää
línija strelkóv ampujien linja
lisá, lisítsa kettu
litsénzija na otstrél pyyntilupa, kaatolupa
lizunéts, mésto sbóra zhivótnyh suolakivi
ljod jää
ljóhkoje keuhko
lógovishche makuus
lopatoobráznyj rog lapiosarvi
los hirvi
los s óstrymi rogámi piikkisarvinen hirvi
losínyje rogá hirvensarvet
los-saméts uroshirvi
lovít pyydystää
lóvlja kapkánami loukkupyynti
   
M  
masterstvó strelbý ampumataito
mátka, glávnaja sámka emo
medvéd karhu
medvéd grízli harmaakarhu
medvéditsa naaraskarhu
meh turkki, nahka, karva
mélkaja dich pienriista
mertvechína haaska
mésnost maasto
mésto dlja strelbý ampumapaikka
mésto sbóra kokoontumispaikka
mésto, gde ubít zver kaatamispaikka
mjáso liha
mjórtvyj kuollut
mjórznut, zjábnut palella
momént výstrela laukaisuhetki
moróz pakkanen
mozgí aivot
   
N  
nabivát chúchelo täyttää, preparoida
nérpa norppa
njuh hajuaisti
nórka amerikánskaja minkki
nozh veitsi
   
O  
obláva ajometsästys
obonjánije hajuaisti
ogorózhennoje mésto aitaus
ográda aitaus
ogúzok paisti
ohóta metsästys
ohóta (s sobákami) ajo (koiran)
ohóta iz zasády väijyntämetsästys
ohóta na lósja hirvijahti
ohóta na lovúshki loukkupyynti
ohóta na útok sorsajahti
ohóta na vodopavajushchuju ptítsu vesilintujahti
ohóta podkrádyvanijem k dichi hiipimisjahti
ohóta s litsénzijej lupametsästys
ohóta zapreshchená rauhoitettu
ohóta, obláva (ohótnikami) ajo (miesten)
ohótitsja metsästää
ohótnichij dómik metsästysmaja
ohótnichij klub metsästysseura
ohótnichij sezón metsästysaika
ohótnichij signál metsästyssignaali
ohótnichij vznos riistanhoitomaksu
ohótnichja sobáka metsästyskoira
ohótnichje óbshchestvo metsästysseura
ohótnichje orúzhije metsästysase
ohótnichje ruzhjó metsästyskivääri
ohótnichje snarjazhénije metsästysvarustus
ohótnichjz sobáka (prinósjashchaja dobýchu) noutaja
ohótnik metsästäjä
ohótnik-gost metsästysvieras
ohótnikpromyslovík ammattimetsästäjä
ohrána i razvedénije dichi riistanhoito
ohrána priródy luonnonsuojelu
ohrána zhivótnyh eläinsuojelu
olén-zaméts (s pjátogo góda) kapitaalihirvi
optichéskij pritsél kiikaritähtäin
opúshka lésa metsänreuna
órgan elin
orjól kotka
osína haapa
ostorózhnyj varovainen, arka
osvezhevát nylkeä
ótdyh levähdys
otskachít kimmahtaa
otstrelját zvérja kaataa (riistaa)
otvérstije ot ukóla pistokuoppa
ovjós kaura
ózero järvi
   
P  
pádal haaska
péchen maksa
perédnjaja chast túlovishcha eturuumis
perédnjaja nogá etujalka
peredýshka levähdys
perelétnaja ptítsa muuttolintu
pernátaja dich linturiista
petúh kukko
petúh, gluhár ukkometso
pjatnístyj olén valkohäntäpeura
pláta za otstrél kaatomaksu
pláta za razvedénije dichi riistanhoitomaksu
ploshchádka dlja strelbý ampumalava
pogóda sää
pogolóvje krúpnogo zvérja kanta suurriistan
pogolóvje loséj hirvikanta
pogónja ajo (koiran)
póisk, obláva (na ránenuju dich) etsintä (haavoitetun riistan)
póle pelto
polevája dich peltoriista
polozhénije sääntö
popadánije v lopátku lapaosuma
popást v lopátku osua lapaan
popást v zhivót osua vatsaan
popást, popadát osua
poréz pistokuoppa
porosjónok porsas
poslédnij výstrel armonlaukaus
post passipaikka
potroshít dich suolistaa
pozvonóchnik selkäranka
právila ohóty metsästyssäädös
právilo sääntö
právilo bezopásnosti turvallisuusmääräys
preparírovat preparoida, täyttää
preslédovat ajaa
preslédovat s láem ajaa haukkuen
preslédujemyj zver metsästyssaalis
preslédujushchaja sobáka ajava koira
priglashát kutsua
priití v sebjá selviytyä
prikónchit lopettaa (tappaa)
prognóz pogódy säätiedotus
psóvaja ohóta ajometsästys
ptítsa lintu
puglívyj varovainen, arka
puskát krov vuotaa verta
   
R  
rajón ohóty metsästysalue
rána haava
ránenyj haavoitettu
ránenyj púlej haavoitettu luodilla
ránit haavoittaa
razreshónnyj sallittu
rebró kylkiluu
rjábchik pyy
rjukzák reppu
rogá sarvet
rogá s ráznymi vetvjámi sarvet epätasahaaraiset
rosomáha ahma
rov oja
rukovodítel ohóty metsästyksen johtaja
rukovodítel zagónnoj ohóty ajonjohtaja
rys ilves
   
S  
saméts kosúli metsäkaurispukki
saméts láni kuusipeurauros
saméts olénja saksanhirviuros
saméts sérny, kozjól gemssipukki
sámka olénja saksanhirvinaaras
sámka sérny gemssinaaras
sdirát shkúru nylkeä
sérdtse sydän
sérna gemssi
séryj medvéd harmaakarhu
sevérnyj olén poro
shéja kaula, niska
sherst, meh karva
shkúra talja, nahka
shpits pystykorva
signálnyj výstrel merkkilaukaus
skalá kallio
slucháinyj výstrel vahingonlaukaus
sneg lumi
snegopád lumisade
sobáka dlja ohóty hirvikoira
sókol haukka
soljanój kámen suolakivi
soróka harakka
soséd po vyzhidátelnoj pozítsii passinaapuri
sosédnij strelók passinaapuri
sosná mänty
strelók, ohótnik ampuja
svézhij sled tuore jälki
syrój, vodonósnyj vesiperäinen
   
T  
téchka kiima (hirvieläinten)
teljónok, nebljúj vasikka,vasa
temnotá pimeys
téterev teeri
téterev-saméts, kosách teerikukko
tetjórka teerinaaras
tevják halli
tjulén hylje
tokovánije, tok soidin
trávlja ajometsästys
troféj trofee
tros köysi
truslívyj arka
tsélitsja tähdätä
tsep zagónshchikov ajoketju
   
U  
ubít tappaa
ubít zvérja kaataa (riistaa)
ubójnyj ves teuraspaino
úho korva
ukazánije ohje
ukrýtije, ubézhishche suoja
uzór v víde vétochki (na shljápe) oksa hatussa
   
V  
v predélah dálnosti strelbý kantomatkan rajoissa
verjóvka köysi
véter tuuli
vétka oksa
vhodnóje otvérstije (púli) sisäänmenoreikä (luodin)
viloobráznyje rogá hankosarvi
vladélets, dressiróvshchik sobák koiranohjaaja
vodá vesi
vodobojázn raivotauti, vesikauhu
vodoplávajushchaja ptítsa vesilintu
volk susi
vóron korppi
voróna varis
vredítel, híshchnik vahinkoeläin
vrédnoje zhivótnoje vahinkoeläin
vskryvát (túshu) aukaista (ruho)
vyhodnóje otvérstije (púli) ulostuloreikä (luodin)
výshka dlja strelbý ampumatorni
vyslézhivat jäljittää
vyslézhivat s sobákoj jäljittää koiralla
výstrel laukaus
výstrel sbóku laukaus sivulta
výstrel v zhivót vatsalaukaus
vývodok, pomjót poikue
vyzhidátelnaja pozítsija passipaikka
výzhit selviytyä
vzróslyj täysikasvuinen
   
Z  
za predélami dálnosti strelbý kantomatkan ulkopuolella
zabivát teurastaa
zagnát zvérja seisauttaa riista
zagonját ajaa
zagónnyj laj seisontahaukku
zagónshchik ajomies
zájats, poljárnyj zájats jänis, metsäjänis
zájatz-rusák rusakko
zakón laki
zápah haju
zapreshchénnoje napravlénije strelbý kielletty ampumasuunta
zaprétnoje vrémja rauhoitusaika
zatýlok niska
zemledélets maanviljelijä
zemljá maa
zhit elää
zhivój elävä
zhivót maha
zhivótnoje eläin
zhivótnyj mir eläimistö
zimá talvi
zolotája medál kultamitali
zub hammas
zvat kutsua
zver eläin