Lapin piiri

Lapin piiri

Lapin piiri

Toimenkuva

Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri ry on Lapin läänin alueella toimiva paikallistason organisaatio joka toimii metsästysseurojen ja sitä kautta metsästäjien  etujärjestönä. Piirin perustamisvuosi on 1956. Toiminta ja jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja se rahoitetaan jäsenmaksu tuloilla.

Jäsenet

Jäseneksi pääsevät hakemuksesta Lapin läänin alueella toimivat rekisteröidyt metsästysseurat.
Erityisistä syistä piiri voi ottaa jäsenikseen myös ns. henkilöjäseniä.
Piirissä on tällä hetkellä jäsenenä noin 130 metsästysseuraa ja noin 160 henkilöjäsentä. Kaiken kaikkiaan jäseniä on yli 7000 henkilöä.

Jäsenmaksu

Seuran jäsenmaksu määräytyy metsästävien jäsenten määrän perusteella. Jäsenmaksu on seurajäsenille 16 €/jäsen. Henkilöjäsenmaksu on 38 € /jäsen.
Erillistä liittymismaksua ei ole.

Tehtävät

”Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon läheisyyteen vieväksi harrastusmuodoksi. Näitä päämääriä silmällä pitäen se vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua.” (Yhdistyksen säännöt 2 §)

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri pyrkii

- liittämään jäsenikseen alueensa metsästysseurat ja toimimaan niiden yhteenliittymänä
- saattaa järjestyneet metsästysolot aikaan toimialueellaan
- edistämään jäsenistönsä metsästysmahdollisuuksia
- valistamaan jäsenistöään, jotta metsästys tapahtuu kestävän käytön periaatteiden mukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen
- kohottamaan jäsenistönsä metsästys- ja ampumataitoa kouluttamalla ja järjestämällä aiheeseen liittyviä kilpailuja
- järjestämään jäsenistölleen metsästysseuratoimintaan liittyvää koulutusta ja neuvontaa
- pitämään yhteyttä ja harjoittamaan yhteistyötä metsästykseen liittyvien viranomaisten, sidosryhmien ja henkilöiden kanssa
- valvomaan ja ajamaan jäsenistönsä harrastukseen liittyviä etuja

Hallinto

Vuosikokous käyttää ylintä päätösvaltaa. Se valitsee puheenjohtajan ja piirihallituksen jäsenet (kaksivuotiset toimikaudet) alueellisten kiintiöiden pohjalta.
Piirihallitus johtaa piirin toimintaa säännöissä määritellyllä tavalla. Se ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja asettaa tarpeelliset toimikunnat.
Piirihallituksen kokoonpano puh.joht Veikko Piuva (Tornio-Ylitornio-Pello-Kolari), varapj Kalevi Korhonen (Rovaniemi) , Petri Palokangas (Tornio-Ylitornio-Pello-Kolari), Jouni Martikainen (Sodankylä-Ivalo-Utsjoki), Toivo Holm (Rovaniemi), Juhani Aaltonen (Salla-Savukoski-Pelkosenniemi), Taisto Kaikkonen (Kemijärvi-Ranua-Posio), Kari Pekkala (Tervola-Kemi-Simo), Jarmo Aaltovirta (Sodankylä-Inari-Utsjoki), Sami Ämmälä (Salla-Savukoski-Pelkosenniemi), Eero Ylimartimo (Tervola-Kemi-Simo), Mauri Tammela (Kittilä-Muonio-Enontekiö) Toimikunnat: , Nuoriso-, koulutus- ja riistanhoitotoimikunta, kilpailutoimikunta, kulttuuritoimikunta.

Toiminnanjohtaja 
Juha Haapamäki
Pankkopolku 8
96460 Rovaniemi
040-537 2162
juha.haapamaki(at)metsastajaliitto.fi
Huolehtii vuosikokouksen ja piirihallituksen päätösten toteuttamisesta ja hoitaa piirin juoksevat asiat.

Toiminta vuosittain


Koulutustilaisuudet
- Seuratoimintakurssit
- ampumatuomarikurssit 
- ABC-ampumakoulutus vasta-alkajille metsästäjille
- nuorisokoulutus
- METSO-lnuorisoleirit
- koululaisten Metsäpäivät yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
-  METSO-Nuorisoleirit 
              - kohderyhmänä 6-16 vuotiaat nuoret
- Metsästyskauden avajaistapahtuma 
- aloittelevien ampumavalmennuskoulutus eri paikkakunnilla
- pienpetopyyntikurssit
- ketun nylkykurssi
- jousimetsästyskoulutus
- Reviiri-kartanhallintaohjelmakurssi
- ABC-ampumakouluttajakurssi
- Naisille suunnattu ampuma- ja metsästyskurssi
- koululaisille tarkoitettu metsässäliikkujan, metsästäjän ja metsästyskoiran turvallisuuskoulutustilaisuudet

Kilpailutoiminta

- hirvenhiihto ja -juoksu
- metsästysampumalajit, sis. myöskin eurooppalaiset lajit
- ilma-aselajit

RH-toiminta

- seurojen välinen pienpetokilpailu
- seurojen välinen toimintakilpailu

Tiedottaminen seuroille ja henkilöjäsenille

- kirjallisena 3-5 kertaa vuodessa
- sähköpostina tarpeen mukaan
- piirin/liiton Netti-sivut

Sääntökonsultointi

- liiton mallisäännöt jotka ovat alustavasti ennakkotarkastettu

Riistarytkäystapahtuma

- palkitaan vuoden aikana menestyneet urheilijat
- julkistetaan vuoden Erämies metsästysseurojen esitysten pohjalta

Muut vuosittaiset tapahtumat

- metsästyskauden avajaistapahtuma
- Ampumaratakauden avajaiset
- linnunpönttötapahtuma (valmistetaan vuosittain noin 1500-3000 pönttöä eri lintulajeille)

Ansiomerkit ja huomionosoitukset 

- liiton ansiomerkit
- riistanhoidon ansiomerkit
- piirin ansiomerkit: kultainen, hopeinen, pronssinen
- piirin standaarit
- reliefit

Mitä jäsenmaksulla saa?

- Jahti-lehti, viisi numeroa vuodessa
- vastuuvakuutus seuroille
- nuorisovakuutus metsästyskortittomille, alle 20-vuotiaille piirin ja seurojen järjestämiin ampumatilaisuuksiin
- If-vakuutusyhtiön myöntämät alennukset 
- Oy Eräkontti Ab jäsenetutarjoukset
- St1 polttoaine alennukset
- koulutus- ja tiedotusmateriaali
- seuratarviketuotanto
- neuvonta ym. apu seuroille: rekisteröinti, sääntömuutokset, edullisemmat hinnat
- seurojen jäsenrekisterin ylläpito
- liiton jäsenkortti
- ja tärkeinpänä:Seurojen ja sitä kautta metsästäjien edunvalvontatyö