Vuoden Erämies 1995

Vuoden Erämies 1995

Niilo Norosta Vuoden Erämies 1995

Tammikuun alussa Pellon koulutustilaisuuden väli-iltana vietettiin vuosia sitten Länsi-Pohjan piirissä alkuunsaatettua Riistarytkäystä.Tilaisuudessa nimettiin muun ohessa ensimmäistä kertaa Lapin piirinhistoriassa Vuoden Erämies. Kun säännöt olivat vielä hieman hiomattomat, valittiin ehdotettujen henkilöiden joukosta vapaamuotoisten arviointien jälkeen yksimielisesti Vuoden Erämieheksi v.-95 Niilo Noro.

Nipa on pitkän linjan erämies.Reippaasti kuudettakymmentä käyvänähän ollut eläkkeellä pääammatistaan,Lapin lennoston tutkateknikontehtävästä jo pitkän rupeaman. Tutkateknikon tehtävistä luovuttuaanhän asettui pienen tuumailun jälkeen Rovaniemen maalaiskunnanVanttauskoskelle ja ryhtyi poromieheksi. Tämä tuntuukin luontuvan erähenkiselle miehelle mitä parhaiten. Niilon tasapuolisuutta ehdittiin tässä uudessakin elämässä käyttää yhteiseksi hyväksi paliskunnan poroisännän toimien hoidossa. Nyttemmin Niilo on kuitenkin palannut "rivimieheksi". Niilo on ollut alusta alkaen mukana hirvikannan määrittelyssä lento-laskennan avulla ja hoitanut aikoinaan laskentoja Kainuuta myöten ja laajalti Lapin alueella.Nykyään hänen hoidossaan on ollut jo vuosia Rovaniemen riistanhoito-yhdistyksen hirvikannan laskenta joka kevättalvisilla lentolaskennoilla. Ennen poromieheksi ryhtymistään Nipa toimi Rovaniemen rhy:n toiminnanjohtajana useita vuosia. Monet ovat ne erähenkiset, opastavat ja usein kriittisetkin kirjoitukset, joita Lapin Kansan eräpalsta on Niilolta saanut julkaistavakseen. Vuosia hän on toiminut Lapin ampumayhteistyötoimikunnan puheenjohtajana. Tässä tehtävässä ja SML:n Lapin piirin ampumatuomarikouluttajana hän on ollut päävastuussa siitä, että ammunnan-valvojien tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. Monet ovat ne vuodet, jotka ovat jääneet taakse ammunnan parissa, ensin kilpailijana sittemmin nuorempia opastaen ja turvalliseen aseenkäsittelyyn kouluttaen.Niilonkin kohdalla aika on tehnyt tehtävänsä. Innokkaat pyyntiveret ovat pehmenneet. Tilalle on tullut luontoa kunnioittava suhtautuminen riistaan ja tarkkaileva huoli riistan ja metsästyksen tulevaisuudesta. Uhkat ylettömän suojelunsuunnalta mietityttävät ja kirjoituttavat näitä mietteitä muidenkin luettavaksi. Vanttauskosken tuvalla ja porometsässä on aikaa ajatella jakypsytellä mietteitä.

Juhani Ojala