Vuoden Erämies 2014

Vuoden Erämies 2014

Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirille

Olen 11.01.2014 saanut vastaanottaa Kemissä olleessa RIISTARYTKÄYKSESSÄ todella merkittävän suuren huomionosoituksen, jonka koen samalla kiitokseksi Metsästäjäliitolta tästä elämänmittaisesta toiminnastani luonnossa.

Koko miehuusikäni ajan (alkaen jo v.1952)olen pyyteettömästi toiminut riistanhoidon, myös luonnonhoidon parissa.Kaikkiaikainen eri eläinlajien reviirien tutkiminenon perehdyttänyt asioihin, jotka luonnossa ovat muuttuneet ja edelleenkin ovat muuttumassa riistaeläinten ja –lintujen kannalta huonompaan suuntaan.Tällaista varsin yksinäistä tarkkailevaa toimintaa ympärivuotisesti luonnossa on useina vuosina ollut jopa yli 200:na vuorokautena päivin-öin. Luonnossa havaitsemienimuutosten vaikutuksiin olen etsiskellyt ratkaisumalleja tarjoten niitä myös keskusteluaiheiksi vaihtelevalla onnistumisella.

Vuosien kuluessa alkoi vähitellen muodostua käsityksiä reviirien puutteista ja vastaavasti reviirien parantelutoimista, joiden kokeilujen myötä rupesi tulemaan tarve nostaa näitä havaitsemiani tietoja esiin muidenkin käsiteltäväksi.

Hiilimön Erästäjät ry:n kannustamana aloin laatia luontokokemusteni pohjalta aloitteita eteenpäinsaatettavaksi metsästäjäorganisaatioiden kautta.

-Minkin siirto vahinkoeläimiin, olin pohjois-Suomen osalta liikkeellelaittamassa asiaa.

-Supin pyynnin vauhdittaminen ja supin kauttakulun rajoittaminen Perämeren rannikkoa myöten antoi myös aloiteaiheita.

-Rohkea keskustelunavaus kanahaukan rauhoituspäätöksen uudelleenkäsiteltäväksi seur.sop.til.

-Joutsenen KANNANHOIDOLLISEN suunnitelman virittämisaloite.

-Mustan linnun talvijahdin tavoittelemiseksi alullesaatettu keskustelu, hyvin edennyt, vielä kesken.

-Lounaisen Lapin poronhoitoalueeseen kuulumattomien Rhy:iden ilveksen metsästyslupa-asian kehittely ja ”epäilevien tuomaiden” mukaansaaminen luvanhakuun

-ILVEKSEN metsästyslupa saatiin = ”kaadettiinporonhoitoalueen raja”!

-KANALINTUJEN JAUHINKIVIASIA : Keskeisin ja merkityksellisin riistanhoitotoimintani vuodesta 1970 alkaen Lounais-Lapin alueella. Kokeilin, sittemmin rakentelin annostelupaikkoja ja kehittelemiäni automaatteja kuusikoihin; jänkämaille ja aapasoillevein tarvikkeet ja perustinhiekka-soraviirojateerien soidinpaikoille ja samalla vesilintujen, myös hanhien sorastuspaikoiksi. Tämä toiminta on ollut erittäin hyvin kaikkien lintulajien suosimaa riistanhoitotyötä.

Olen järjestänyt vuosittain monia riistanhoitokursseja useilla eri paikkakunnillakin, aiheena kanalintujen jauhinkiviasiat. Kurssitoiminnalla tavoitellaan myös nuoria mukaan riistanhoito-metsästysharrastukseen. Kurssitusta on suunnattu myös peruskouluihin, joissa on tavoitettu sangen innostunutta mielenkiintoa osoittavia nuoria.Kanalintujen jauhinkiviasioiden ym. riistanhoidon kurssitus jatkuu.

Vuosittain olen rakennellut linnunpönttöjä 50 kpl/vuosi ja käyttöaste on varsin korkea.

Hienoa on ollut toiminta rehtien erämiesten joukossa ja suurenmoista on todeta monien riistanhoitotoimien onnistuminen muuttuvan metsänhoidon muotojenkin aikana.

KIITOLLISIN MIELIN KIITÄN SAAMASTANI ARVOSTUKSESTA valinnan tehnyttä SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON LAPIN PIIRIÄ.Kemiläinen v. 2014 VUODEN ERÄMIES Risto Viljanen

K I I T O S !