Jäsentiedote I/2021

Jäsentiedote I/2021

03.05.2021 13:11

                                                                                         29.4.2021

TIEDOTE

 

Hei kaikille,

Alta löytyy linkki lausuntopyyntöön, joka koskee luonnon virkistyskäyttöä koskevaa strategiaa. Pyydämme, että jokainen metsästäjä vastaisi kyselyyn käsi sydämellä. Myös metsästysseurojen vastaukset ovat erittäin tärkeitä yhteisöjen kantojen näkökulmasta. Suomen Metsästäjäliiton Lapin piiri vastaa myös lausuntopyyntöön.

 

Asia on ajankohtainen siksi, että maahan on perustettu ja perustetaan yhä uusia suojelualueita ja kansallispuistoja, viimeksi Sallaan. Toisaalta Metsähallitus on juuri julkistanut esityksensä metsästyksen rajoittamisesta suojelualueilla ja kansallispuistoissa. Kyseinen rajoitus on vastoin metsästyslakia, jonka 2. luvun §8 mukaan pohjoisen Suomen paikkakuntalaisilla on kotikunnassaan metsästysoikeus valtion alueilla.

 

Ennen kuin vastaatte, miettikääpä seuraavia asioita:
 

  1. Meiltä pyydettiin aiemmin lausuntoa esimerkiksi Sallan kansallispuistohankkeesta. Olimme huolestuneita jo silloin, miten paikallisten metsästysoikeudet säilyvät suojeltavilla kohteilla. Aina on ollut selvää, että kun joku alue suojellaan, niin me metsästäjät, kalastajat sekä marjojen ja sienten kerääjät olemme aina häviäjiä. Liikkumisemme luonnossa ja harrastuksemme vaikeutuvat.
  2. Ministeriön perustettavaa kansallispuistoa koskevassa lausunnossa esitettiin, että metsästysoikeudet säilyvät paikallisilla metsästysseuroilla, koskien myös puistoon rajoittuvien maaomistajaseurojen ulkopaikkakuntalaisjäsenten hirvenmetsästystä. Meidän ja liiton esitys oli laajempi. Esitimme, että kaikkien kunnan alueella toimivien seurojen jäsenillä, joilla on osoittaa oikeus hirvenmetsästykseen ko. alueella, saisivat alueella pyytää. Esityksemme sisälsi tietysti paljon muutakin. Samalla esitimme, ettei muita metsästystä rajoittavia alueita tule määrätä.
  3. Luvattu kumoutui viime viikolla, kun Metsähallitus ilmoitti virkamiestyönä tehdyssä esityksessä, että he lähtevät metsästysturvallisuuden parantamisen nimissä yksipuolisesti rajoittamaan metsästystä. Tämä tehtiin ilman yhteistoimintaa eri osapuolten kanssa. Rajoitus koskee sekä aikaisemmin perustettuja että suunnitteilla ja lausuntopyyntökierroksella olevia kansallispuistoalueita. Tämä on arveluttavaa ja huonoa virkamiestoimintaa. Esityksessä olisi tullut vaatia metsästykseltä rajoitettavien alueiden sijasta esimerkiksi sitä, että kaikilta alueella liikkuvilta henkilöiltä vaaditaan maastosta erottuvaa vaatetusta. Tämä voisi auttaa myös pelastustöitä esimerkiksi kadonneiden ihmisten etsintöjen yhteydessä ja voisi näin jopa pelastaa ihmishenkiä.
  4. Vakavasti voi kysyä niin Metsästäjäliiton piirihallitukselta kuin kaikilta alueellamme toimivilta metsästys- ja kalastusseuroilta: Tarvitseeko Lappi enää yhtään kansallispuistoa tai suojeltua aluetta? Meille annetaan lupauksia ja ne on kirjattu lakiinkin, joskus jopa uskomme siihen, mutta aina lopulta käy huonosti.

 

Kaikesta yllä mainituista pettymyksistä huolimatta on pidettävä leuka pystyssä ja uskallettava vaikuttaa asiaamme! Pyydän siis vastaamaan alla mainittuun kyselyyn ja ottamaan kantaa.

 

 

Terveisin,

Juha Haapamäki

Toiminnanjohtaja

Metsästäjäliiton Lapin piiri ry
 

Liite: luonnon virkistyskäyttöstrategiaan, ota kantaa-kysely

 

Liite:

Ympäristöministeriö on nyt avannut luonnon virkistyskäyttöstrategiaan liittyen Ota kantaa -kyselyn.

"Tavoitteena on laatia vuoteen 2030 saakka ulottuva, kansallinen ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä edistävä strategia. Se valmistellaan yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa ja kansalaisia kuullen. Strategia toimii reittinä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämiseksi pitkällä aikajänteellä. Samalla saatetaan luonnon virkistyskäytön hyötyjä laajasti suomalaisten tietoon ja osaksi yhteistä ymmärrystä kansanterveyden ja kansantalouden vaalinnassa."

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/598/

Metsästysseuroja ja metsästäjiä toivotaan aktiivisesti käyvän vastaamassa kyselyyn. Vastausaikaa on vajaa kuukausi.