Muutoksia metsästysampumasääntöihin

Muutoksia metsästysampumasääntöihin

29.04.2023 21:39

⚠️ Muutoksia metsästysampumasääntöihin ⚠️

Metsästäjäliiton hallitus on aiemmin linjannut, että Metsästäjäliittoa edustavat liiton jäsenet eivät osallistu Suomessa tai ulkomailla liiton tai muiden organisaatioiden järjestämiin toimintoihin tai tapahtumiin, joihin osallistuu venäläisiä tai valkovenäläisiä.

Kevätliittokokouksen yhteydessä 20. huhtikuuta pidetyssä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos metsästysampumasääntöihin. Metsästysampumasäännöistä poistettiin kohta 6. (s.120): 
”Mikäli ulkomaalainen kilpailija ei ole SML:n jäsen, voi hän osallistua kilpailuun, mutta ei kilpaile SM-arvoista. Tällaisen henkilön on kuuluttava oman maansa metsästysammunnasta vastaavaan järjestöön.”

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa SM-kilpailuihin osallistuvien ulkomaalaisten on oltava myös Metsästäjäliiton jäseniä. Jos ulkomaalaisia kilpailijoita on tulossa kilpailuihin, niin heidät on ennen kilpailua otettava esimerkiksi piirien henkilöjäseniksi. Tässä kohtaa piiri voi aina käyttää harkintavaltaa ja valita jäsenensä.

Suomen Metsästäjäliitto korostaa, että liiton metsästysampumasäännöt koskevat vain SM-kilpailuja ja piirit vastaavat piiritason kilpailuista ja edelleen seurat omista kilpailuistaan. 


Lisätietoja: 
Jussilta jussi.partanenatmetsastajaliitto.fi (,)target="_blank" puh. 040 845 1572